Corona in Friesland - 3 juni | Nederland sluit coronavaccinverbond met Europese landen

Nederland sluit coronavaccinverbond met Europese landen ANP

Corona gaf Lachende Koe in Harlingen genadeklap. Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Het officiële dodental coronavirus stijgt met 10 naar 5977. Dit en meer in ons overzicht van het belangrijkste coronanieuws van de afgelopen 24 uur.

Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen is op eigen verzoek door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard.

De Lachende Koe in het centrum van de havenstad had het al niet makkelijk: 2019 was een verliesjaar, vertelt mede-eigenaar Erwin Hogenkamp. Samen met een kompaan is Hogenkamp sinds 2018 ook eigenaar van drie gelijknamige zusterbedrijven in Leeuwarden, Sneek en Drachten.

Het eetcafé zat midden in de verhuizing toen medio maart het kabinetsbesluit viel om de horeca te sluiten. Er was staatssteun beschikbaar. ,,Maar te weinig voor ons.’’ Begin mei meldde de bedrijfsleiding op Facebook al dat heropening er niet in zat.

,,Het plan was om de zaak te verhuizen van Voorstraat 12 naar Voorstraat 18. Daar zou het eetcafé deel worden van Hotel Harlingen, dat ook van ons is. We hoopten de exploitatie gezond te krijgen en die dan te verkopen zodat we de crediteuren konden afbetalen. Maar helaas, corona.. We zullen wel niet de laatste zijn.’’’

Officieel dodental coronavirus stijgt met 10 naar 5977

Het aantal overledenen in Nederland van wie vaststaat dat ze besmet waren met het coronavirus is gestegen met tien. In de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat het totale dodental nu op 5977.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms later doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Ook die gegevens komen soms pas later binnen.

In de cijfers van woensdag zijn sterfgevallen en ziekenhuisopnames verwerkt die zich tijdens het lange pinksterweekend voordeden. Dinsdag meldde het RIVM vijf nieuwe sterfgevallen.

Coronavaccinverbond

Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Met wat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) de Inclusieve Vaccin Alliantie noemt, hopen de landen zo goed en snel mogelijk toegang te krijgen tot een effectief vaccin, als dat eenmaal beschikbaar is.

Om zo snel mogelijk tot een werkend vaccin te komen zijn "een gezamenlijke strategie en investeringen nodig", denken de vier landen. "De alliantie is bezig met de verkenning van kansrijke initiatieven voor de ontwikkeling van een vaccin, om zodoende voldoende vaccins veilig te stellen voor de EU en andere landen."

De samenwerking moet tot afspraken met farmaceuten leiden, om een potentieel vaccin "breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar" te maken.

Lees hier verder

Thuiswerkers steeds tevredener over hun werksituatie

Sinds het begin van de coronamaatregelen zijn thuiswerkers tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dat melden Nationale-Nederlanden en HR-bedrijf Crunchr op basis van een onderzoek onder bijna 2000 thuiswerkers. Aan het begin van de lockdown zei 83 procent goed vanuit huis te kunnen werken, eind mei is dat 90 procent.

Ook zijn mensen die vanuit huis werken steeds positiever over hun productiviteit. Begin april vond 34 procent van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed had op hun productiviteit. Aan het einde van het onderzoek was dat nog maar 21 procent.

Voor werkgevers is het cruciaal om hun thuiswerkende werknemers maatwerk te bieden, stellen Nationale-Nederlanden en Crunchr. De ondersteuning die werknemers wensen, hangt namelijk af van leeftijd en thuissituatie. Zo zeggen millennials sociale interactie te missen. Ook worstelt één op de drie van hen met de mentale gezondheid door thuiswerken. Werknemers van 55-plus hebben vooral baat bij technische ondersteuning en alleenstaanden vinden samenwerkingstools het meest belangrijk. Thuiswerkers met kinderen hebben vooral behoefte aan flexibele werktijden.

Kiest de werkgever voor een maatwerkaanpak, met bijvoorbeeld vier thuiswerk-'pakketten' voor verschillende groepen werknemers, dan is 68 procent daarmee tevreden. Bij een one-size-fits-allaanpak is 48 procent van de onderzochte thuiswerkers tevreden.

Steateseal niet heilig voor vergaderingen Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Friesland blijven tot de zomer fysiek vergaderen, maar daarbij is de Steateseal niet heilig.

Het presidium van Provinciale Staten overweegt verplaatsing naar de commissiezaal, in de kelder van het Provinsjehûs. Daar zouden zich delen van de vergadering kunnen worden gehouden, omdat daar meer mensen tegelijk in één ruimte kunnen zijn. Bovendien is de indeling van de kelderzaal makkelijk aan te passen. De opstelling in de Steateseal, de officiële debatzaal, staat vast.

Als eerste provincie vergaderden de Friese Staten vorige week weer fysiek. Fractievoorzitters, griffie en commissaris van de Koning Arno Brok zijn blij met het verloop, maar zagen tijdens de lange dag dat de RIVM-regels, zoals afstand houden, naarmate de dag vorderde steeds minder werden nageleefd. Het zorgde voor irritatie bij verschillende fractievoorzitters, die vinden dat de provincie een voorbeeldfunctie heeft en te allen tijden zich moet houden aan de voorgeschreven regels.

Tweedehands auto populair door coronacrisis

De tweedehands auto wint als gevolg van de coronacrisis aan populariteit. Onderzoek van Markeffect in opdracht van branchevereniging BOVAG wijst uit dat veel reizigers die doorgaans met het openbaar vervoer reizen de auto als alternatief zien.

Van de 1185 ondervraagde consumenten gaf de helft van de ov-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. Daarvan wil 57 procent meer met de auto reizen. Het gros heeft al een eigen auto, terwijl een op de twaalf zegt er een te zullen gaan kopen. In absolute aantallen komt dat neer op 175.000 personen, meldt BOVAG.

"Logischerwijs zijn veel mensen nu op zoek naar vormen van individueel vervoer. Dat zien we in de autobranche, maar ook bij de tweewielers. Fietsen, scooters en motoren gaan bij veel verkopers nu als warme broodjes over de toonbank. De bestellingen en afleveringen van nieuwe auto’s haperen momenteel, maar de interesse voor tweedehands voertuigen is erg groot", zegt BOVAG-voorzitter Han ten Broeke.

Lees hier meer

Betrokkenheid ebde weg

Omdat herhaling te voorkomen, en om de kwaliteit van het debat te behouden, zou de kelderzaal omgetoverd moeten worden tot Steateseal. Daar zouden meer Statenleden tegelijk de vergadering kunnen volgen, en niet alleen de woordvoerders, zoals vorige week moest. Dat zorgde ervoor dat bij sommige Statenleden de betrokkenheid bij de vergadering wegebde, omdat ze de vergadering vanuit de kantine volgden.

In de kelder is meer ruimte om alle Statenleden tegelijk fysiek aanwezig te laten zijn om te stemmen.

Fractievoorzitter Klaas Kielstra (VVD) wil ook een discussie over de vergaderingen na de zomer. Wat hem betreft moeten ook andere locatie worden overwogen, mochten de regels zo blijven dat niet alle Statenleden tegelijk de vergadering kunnen bijwonen. Hij denkt aan vergaderen in De Harmonie. Commissaris Brok waarschuwde voor de kosten van een vergadering buiten de deur, bovendien vindt Brok het een ,,prinsipieel punt’’ om de politiek besluitvorming op het Provinsjehûs te laten plaatsvinden.

Provinciale Staten vergaderen tot het zomerreces nog drie keer fysiek. De commissievergaderingen en andere bijeenkomsten blijven digitaal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus