Christelijke boekhandels van De Fakkel moeten zelfstandig verder

FOTO PIXABAY

De christelijke boekhandels van De Fakkel worden in de loop van dit jaar verzelfstandigd. Het hoofdkantoor in Leeuwarden wordt gesloten.

De kosten van het hoofdkantoor drukken dermate zwaar op de winkels dat openhouden niet langer haalbaar is. Vanuit Leeuwarden worden tien winkels, drie franchisenemers en een webshop ondersteund.

Het management gaat in gesprek met de winkels over het voortbestaan. Als het niet haalbaar blijkt een winkel te verzelfstandigen en er geen andere geïnteresseerden zijn in overname van de winkel, zal deze op termijn gesloten worden.

Met de verzelfstandiging verwacht De Fakkel dat de winkels meer draagvlak zullen krijgen onder de lokale christelijke gemeenschap. In Friesland heeft De Fakkel alleen een winkel in Leeuwarden, de rest is verspreid over het land gevestigd.

De Fakkel heeft 3,6 fte in loondienst en werkt daarnaast met 200 vrijwilligers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland