Chinese horecaondernemer uit Leeuwarden had beter zijn best moeten doen voor Nederlands paspoort

FOTO SHUTTERSTOCK

Een 39-jarige Chinese horecaondernemer uit Leeuwarden die genaturaliseerd wil worden tot Nederlander is dinsdag door de Raad van State met lege handen naar huis gestuurd.

De man heeft niet hard genoeg zijn best gedaan om de juiste papieren uit China boven tafel te krijgen, zoals een Chinees paspoort of een akte van een notaris in China.

Dit kreeg zijn advocaat Wietze Spijkstra meteen na de rechtszitting te horen in een mondelinge uitspraak. Justitie wil niet meewerken aan naturalisatie omdat de Chinese overheid de man niet lijkt te kennen.

,,Maar hoe kun je bewijs leveren van documenten die er niet zijn?‘’ zei Spijkstra. De Chinees kwam in 1997 als vluchteling naar Nederland en vroeg asiel. Hij had geen geld en geen documenten bij zich. Met een groot aantal andere vluchtelingen kwam hij later onder een generaal pardon te vallen. Daardoor kreeg hij een langdurige verblijfsvergunning en kon hij in Leeuwarden een bestaan opbouwen. Hij heeft een gezin met drie kinderen.

In 2017 diende hij bij Justitie en Veiligheid een naturalisatieverzoek in. Hij deed een beroep op bewijsnood, omdat hij geen Chinese geboorteakte en paspoort heeft. Zijn vrouw heeft wel een Nederlands paspoort en zijn drie kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Justitie vindt dat de man niet al het mogelijke heeft gedaan om te bewijzen dat hij uit China komt. Zo had hij zelf naar de Chinese ambassade kunnen gaan. Hij liet het bij het schrijven van brieven waarop hij geen antwoord kreeg.

Justitie wil ook een verklaring zien van de Chinese autoriteiten waarom ze hem geen paspoort of een laissez-passer willen geven. Daarmee zou hij naar China kunnen reizen om de zaak te regelen. Volgens Spijkstra hebben de Chinese autoriteiten simpelweg niet gereageerd. Daar neemt Justitie geen genoegen mee.

De Raad van State, waar de man in hoger beroep ging, vindt dat de Chinese restauranthouder niet heeft aangetoond dat hij serieus werk gemaakt heeft van zijn naturalisatieverzoek. Genaturaliseerde Nederlanders kunnen aanspraak maken op uitkeringen zoals AOW.