Carbid sjitte geeft oudjaar nog beetje sjeu: 'It is dit jier oars as oars'

Ondanks de strenge regels kon het carbidschieten op oudejaarsdag doorgaan. Dit enige pleziertje in de lockdown gaf gemoedelijke afleiding, maar weinig drukte.

,,Voor het behouden van onze vergunning: houd 1,5 meter afstand. Vermijd groepsvorming. Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar.’’ Wie donderdag het terrein van de Aldtsjerkster Carbidploeg naderde, werd streng gewaarschuwd om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Daverend schieten voetballen vanuit rood geverfde bussen over het weiland. Volgens de officiële regels is publiek dit jaar niet welkom, maar dorpsbewoners mogen natuurlijk wel over het naastgelegen Eysingapad wandelen. Daar staan inderdaad een paar stellen en gezinnen te kijken, maar van ‘riskante’ drukte is geen sprake.

Gytsjerk

Ook Jacob Faber uit Gytsjerk houdt ernstig rekening met controles. Het dorp heeft geen officiële carbidploeg, maar Faber steekt wel ieder jaar samen met buurjongen Sybe Jan Wesselius een rijtje melkbussen af op een weiland langs de Canterlandsweg. Een paar kinderen helpen de weggeschoten deksels terugbrengen.

De coronamaatregelen zijn lastig, maar de mannen genieten met volle teugen. Zo heeft oudejaarsdag tenminste nog wat sjeu, vinden ze: ,,Earst mochten wy hjir mei fjouwer man sjitte, mar troch de coronaregels is dat werombracht nei twa’’, zegt Faber. Het regelen van toestemming was simpel. Wesselius: ,,Dat koene wy online dwaan.’’

Ze hebben 5 kilo carbid. Dat moet allemaal op, dus ze ploffen zo lang mogelijk door. Het moet natuurlijk niet te donker worden: ,,Dan binne dy deksels net maklik werom te finen.’’ Na half vijf moet het ophouden, schrijft de gemeente Tytsjerksteradiel voor.

Spitich

De grootste tegenvaller voor carbidploegen is dat deze keer geen tentjes mogen plaatsen met eten en drinken voor bezoekers. Dat zou namelijk in strijd zijn met de lockdown. ,,Spitich’’, maar het is niet anders, verzuchten mannen uit Gytsjerk. Volgend jaar is alles weer bij het oude, verwachten ze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Video
Oud & Nieuw
Instagram