Cambuurplannen klem door WTC-kwestie

De planvorming voor een nieuw Cambuurstadion hangt momenteel op lastige onderhandelingen met het WTC. Hallen van dit complex zijn nodig om de plannen van ontwikkelaar Wyckerveste ruimtelijk in te passen.

Overeenstemming hierover is een harde voorwaarde om de businesscase te kunnen beoordelen, vindt de gemeente. Pas dan komt besluitvorming in zicht.

Cambuur zit echter op hete kolen en dringt er bij het gemeentebestuur op aan om nog dit jaar een besluit te nemen, zo blijkt uit een briefwisseling tussen beide partijen.

De brief van Cambuur aan het college is hier of hieronder te lezen.

Het antwoord van de gemeente staat in deze of onderstaande brief.