Cambuurfan Andries Ekhart moet seizoenskaart inleveren

Speciaal hoekbord voor Andries Ekhart bij zijn afscheid als wethouder van Leeuwarden. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Andries Ekhart nam afscheid als wethouder van Leeuwarden in het Cambuurstadion. Want hij, zijn broers en familieleden zijn verknocht aan die club.

,,Jullie zijn nog niet van mij af’’, zei Andries Ekhart (64), al nam hij donderdag in het Cambuurstadion afscheid als wethouder. Hij blijft in de politiek, maar als raadslid van de PvdA-fractie. Voor Leeuwarden is dat erg ongewoon: de gemeente heeft een traditie van wethouders die naar elders vertrekken. Ekhart zelf was de opvolger van Marco Florijn, die naar Rotterdam ging.

Ekhart sloot een periode van zestien jaar af, waarin hij wethouder van Sneek, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden is geweest. Zoals hij samenvatte: vijf gemeenten (door herindelingen), zeven Friese steden, meer dan honderd dorpen en een derde van de bevolking. Gemeentesecretaris Reindert Hoek noemde hem ‘de pomerans van de gemeente’, een Koor van het Sociale Domein zong hem toe op muziek van Ut Woan-skip : ,,Kolleezje, sukses met dy groate bult skuld’’ en locoburgemeester Henk Deinum kenschetste Ekhart als gewone man met een rood hart.

Deinum haalde op hoe burgemeester Ferd Crone vanwege bezoek van de koning vroeg: ,,Doe jij ook even wat knaps aan?’’ Waarop Ekhart antwoordde: ,,Dat komt goed uit, ik heb net een nieuwe spijkerbroek gekocht.’’

Het feestje was niet zomaar in het Cambuurstadion. Deinum: ,,Waar ze dertig kilometer verderop toe moeten met die rare tweeling uit Akkrum, hebben wij de gebroeders Ekhart. Die hebben we veel liever.’’ Helaas moest de oud-wethouder de seizoenskaart overhandigen aan opvolgster Hilde Tjeerdema (D66).