Burger wil meepraten over energie

Foto ANP

Friezen willen vooral niet buitenspel staan als de provincies en gemeenten plannen maken in de energietransitie.

Ruim 3000 Friezen vulden deze maand een online enquête van de provincie en de gemeenten in over de overstap naar schonere energie. Conclusie: de Fries voelt zich betrokken en verantwoordelijk voor de energietransitie.

Inwoners willen er ook graag over meepraten, als het maar op tijd gebeurt. De ondervraagden geven aan dat ze niet het gevoel willen krijgen dat ze buitenspel staan en dat overheden al voor hen beslissen over op welke manieren elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

De meeste ondervraagden willen geïnformeerd worden of geraadpleegd worden door hun gemeente over energieplannen. En dat moet op tijd: via nieuwsbrieven, dorpsbelangen en bijeenkomsten. ,,De sealtsjemominten wurde wurdearre’’, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, energie).

Ze onderschrijft samen met wethouder Bert Wassink van Leeuwarden te uitkomsten van de eigen enquête. De komende maanden gaan de gemeenten met de provincie aan de slag om een participatieplan te schrijven, waar instaat hoe de burger wordt betrokken bij de energietransitie die wordt vormgegeven in de Regionale Energie Strategie (RES). ,,Die plannen worden per gemeente op maat gesneden’’, zegt Wassink. ,,Iedere gemeente betrekt z’n inwoners op een andere manier bij het proces en in iedere gemeente denken inwoners anders over betrokkenheid.’’

‘Wees helder over de rol van de burger en zorg dat er ruimte is voor de ideeën van de mensen’

De enquête sluit aan bij de conclusies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het onafhankelijke onderzoeksinstituut onderzocht hoe Friezen aankijken tegen klimaatverandering. De Fries wil wel, ziet het FSP, maar bereidwilligheid hangt af van de betaalbaarheid en de betrokkenheid bij de plannen.

,,Timmer niet alles dicht’’, adviseert het FSP de overheden. ,,Sommige mensen hebben het gevoel dat politici de inbreng van betrokkenen altijd verdraaien in de richting van hun eigenbelang. Nogmaals: wees helder over de rol van de burger en zorg dat er ruimte is voor de ideeën van de mensen.’’