Burgemeester Brouwer is trots op Twijzelerheide: 'Se hawwe sjen litten dat it ek oars kin'

Noodverordening met verbodsbord voor een veld in Twijzelerheide waar de laatste weken brandjes en politie optreden is geweest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Burgemeester Oebele Brouwer kijkt tevreden terug op de jaarwisseling in zijn gemeente Achtkarspelen. Hij is vooral trots op Twijzelerheide waar het volgens hem na een paar onrustige weken ,,hiel knap gongen is.’’

,,Twizelerheide hat fannacht sjen litten dat it ek oars kin’’, aldus Brouwer. Vooral op het veld langs het Pleinpaed en de Skoalstrjitte was het de afgelopen weken enkele keren raak: jongeren gooiden met zwaar vuurwerk en stichtten brandjes. De Mobiele Eenheid moest er in de nacht van 19 op 20 december zelfs aan te pas komen om de rust te herstellen.

Dat het tijdens de jaarwisseling rustig bleef, had volgens de burgemeester niet alleen te maken met de noodverordening die gold voor het veld. Dat is tussen 16.30 en 8.30 verboden terrein. De burgemeester heeft het dorp op oudejaarsdag een paar keer bezocht. En ook gemeentelijke handhavers en de wijkagenten kwamen een paar keer vaker langs in Twijzelerheide. ,,It doarp hat it goed oppakt. Der hat alle dagen kontakt west mei Pleatslik Belang. Wy hawwe ús faker sjen litten.’’

Het jaar 2021 begon ook in de rest van Achtkarspelen zonder grote incidenten. Hoe anders was dat in buurgemeente Noardeast-Fryslân. Voorvallen in Marrum en Dokkum doen burgemeester Johannes Kramer met een dubbel gevoel terugkijken op een jaarwisseling die verder overwegend rustig is verlopen.

In Dokkum werd rond één uur een brandend voorwerp bij het politiebureau naar binnen gegooid. Aan de Langebuorren in Marrum werd de brandweer belaagd met vuurwerk en bierflessen bij het blussen van een brandende caravan. ,,Unbegryplik. In stel ûnferstânen binne it’’, zegt burgemeester Kramer over de actie van deze personen die zich moedwillig tegen de vrijwilligers keerden. Hij roept de daders op om zelf bij de brandweer te gaan. ,,Dan krije se wol troch hoe ûnrjochtfeardich dit gedrach is.’’

Een dag eerder op oudejaarsochtend werd de politie uitgelokt door jongeren in Anjum. De groep, bestaande uit ongeveer 30 à 40 personen, had brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook hadden ze volgens de politie stenen verzameld en klaargelegd. Het vermoeden is dat ze daarna zelf de politie hebben gebeld om ze naar het dorp te lokken. Uiteindelijk heeft de ME de orde hersteld. Volgens Kramer heeft de politie tijdens de jaarwisseling weer zo’n melding gekregen, maar daar is niet op gereageerd.

De schade aan wegen (door brandbulten), prullenbakken, bushokjes, verkeersborden, openbaar groen en kolken wordt volgens de gemeente geschat op 20.000 euro. Dat is volgens Kramer meer dan het jaar daarvoor.

Ook burgemeester Tjeerd van der Zwan spreekt van een nacht die onrustiger was dan normaal in Heerenveen. Er waren volgens hem veel meldingen van overlast in de gemeente. In Nieuwehorne, waar veel jeugd op straat was, voerde de ME een charge uit nadat de brandweer werd gehinderd bij het opruimen van bomen op de weg en de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk. ,,Stuitend dat mensen zich zo misdragen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Oud & Nieuw