Buitenlandse toerist blijft komen na piekje bij Culturele Hoofdstad

FOTO LUCAS KEMPER

Het Friese jubeljaar van LF2018 lijkt toeristisch gezien een behoorlijk vervolg te krijgen. Het aantal buitenlandse gasten is nauwelijks lager dan vorig jaar.

Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gasten van logiesaccommodaties. In de maanden juli, augustus en september van dit jaar werden in de provincie 679.000 gasten geteld, van wie 142.000 uit het buitenland.

Deze aantallen gasten zijn iets lager dan de 712.000 (onder wie 148.000 buitenlanders) in het derde kwartaal van 2018. Maar het aantal overnachtingen van buitenlanders was deze zomer zelfs licht hoger dan in de zomer van De Reuzen. Vooral de belangstelling van Belgen en Duitsers is gegroeid.

Voor heel Nederland groeit het aantal buitenlandse bezoeken met overnachtingen continu. In twee jaar tijd nam het aantal logiesgasten met 14 procent toe. Dat ligt voor Friesland anders. Gerekend over de laatste acht jaar sprongen de zomers van 2017 en 2018 er hier met respectievelijk 616.000 en 643.000 overnachtingen uit.

Deze zomer viel het overnachtingscijfer terug naar 590.000. Hiervan kwamen 447.000 nachten voor rekening van Nederlanders, het laagste aantal sinds 2015. Het aandeel buitenlanders (143.000 oftewel ruim 24 procent) was deze zomer juist hoger dan de 138.000 (dik 21 procent) van 2018.

Waddeneilanden

Hoe groot de invloed van LF2018 is geweest, valt niet te zeggen. De Friese seizoenscijfers worden in de zomer gedomineerd door bezoekers van de waddeneilanden.

Het CBS maakt geen melding van Culturele Hoofdstad en ook in andere provincies zijn verschuivingen te zien, die lijken op de Friese fluctuaties.

Groningen en Drenthe maakten in 2018 ook een sprongetje, dat zelfs groter was dan het Friese. Ook in die buurprovincies steeg het aantal buitenlandse gasten en overnachtingen dit jaar door, terwijl de binnenlandse toeloop er in Groningen net als in Friesland weer wat uit raakte.

Voor buitenlands vreemdelingenverkeer moet Friesland het nog altijd hoofdzakelijk hebben van Duitsers, die 60 procent van het totaal uitmaken. Een op de zes buitenlandse gasten komt uit België, maar in de zomer van culturele hoofdstad was het aandeel zuiderburen 20 procent.