Brief aan provincie: wijs voorstel schaderegeling kleine gasvelden af

FOTO LC

In een open brief roepen actiegroep Tsjingas en twintig andere partijen de provincie op het een voorstel voor een schaderegeling voor kleine gasvelden van minister Wiebes af te wijzen. Vier partijen in de Staten komen met dezelfde oproep.

De ondertekenaars van de brief maken zich zorgen over de plannen voor nieuwe of langere gaswinning in de Friese gasvelden, met name over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Ze vragen provinciale en gedeputeerde staten om voor een betere schaderegeling voor toekomstige gedupeerden te zorgen.

Het voorstel, dat donderdag in de Tweede kamer besproken wordt, biedt bewoners volgens hen onvoldoende bescherming. ,,De omgekeerde bewijslast zoals in Groningen geldt is geschrapt. De regeling is uitgekleed, creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden en belast gedupeerden met een bureaucratische rompslomp'', schrijven ze.

Lees ook | Zit er veel gas in het gasveld onder mijn huis? Bekijk het op de kaart

GS en PS hebben de Tweede Kamer in het Manifest van Friese overheden van 2016 opgedragen de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade voor alle winningsgebieden in Nederland die het gevolg is van gas- en zoutwinning. Het voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken is volgens de organisaties niet in overeenstemming met het Manifest.

Ze zeggen dat de kans op schade reëel is als de nieuwe plannen doorgaan. ,,Voor een actuele aanvraag voor meer gaswinning in de gemeente Smallingerland heeft gaswinner Vermilion aangegeven dat er 42 procent kans is op bevingen. Deze bevingen kunnen maximaal 2,8 zijn op de Schaal van Richter is de inschatting. Een beving van 1,8 leidt al tot schade aan huizen.''

Ook vier partijen in Staten willen actie van college

De Statenfracties van GrienLinks, SP, FNP, PvdD doen dinsdag nagenoeg dezelfde oproep aan het provinciebestuur.

Ze willen dat gedeputeerde Sietske Poepjes, voor het overleg over mijnbouw donderdag, aan de Kamer de boodschap overbrengt dat Friesland niet achter het ontbreken van de bepalingen in de schaderegeling over de omkering van de bewijslast staat. ,,Omkeren van de bewijslast bij schade door gaswinning is van essentieel belang’’, stellen ze gezamenlijk.