Brandbrief van Noordelijke en Limburgse fracties over ov-plannen voor scholieren

Drukte bij de bushalte in Leeuwarden. Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen is het gebruik van openbaar vervoer in Friesland volgens Google met 51 procent gedaald. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Statenfracties van regionale partijen, waaronder de FNP, sturen een brandbrief naar Den Haag over het voornemen van het kabinet om scholieren en studenten buiten de spits te houden in het openbaar vervoer.

Vorige week vroeg de Statenfractie van de FNP al aandacht voor de situatie die in Friesland ontstaat wanneer scholieren en studenten zo min mogelijk gebruik mogen maken van het openbaar vervoer en niet meer in de spits mogen reizen.

Dit zou inhouden dat studenten alleen tussen elf uur ‘s ochtends en drie uur ‘s middags gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Buiten de Randstad is dat ondoenlijk, stellen de fracties van de Fryske Nasjonale Partij, Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân.

Langere afstanden en aangewezen op spitsbussen

De afstanden tussen woonplaats en school zijn er gemiddeld genomen aanzienlijk langer dan in bijvoorbeeld de Randstad en studenten en scholieren zijn er soms juist aangewezen op spitsbussen.

„Een uniforme nationale aanpak doet geen recht aan de verschillen die er in Nederland bestaan en laat scholieren en studenten in de kou staan”, zo stellen woordvoerders van de verschillende provinciale fracties in de brief. De fracties pleiten voor regionaal maatwerk voor scholieren en studenten en afspraken op regionaal niveau tussen onderwijsinstellingen en ov-bedrijven.

De oproep wordt gesteund door onderwijsbestuurders als collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam en bestuursvoorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort.