Vrijwilligers Hendrik van der Veen (links) en Sipke Koning in molen De Hoop, waarvan het eigendom overgaat van de gemeente Leeuwarderadeel naar Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Boze gezichten bij overdracht molen

Vrijwilligers Hendrik van der Veen (links) en Sipke Koning in molen De Hoop, waarvan het eigendom overgaat van de gemeente Leeuwarderadeel naar Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (SML) voelt zich voor schut gezet. Zij zou niet capabel zijn om molen De Hoop in Stiens te onderhouden en te exploiteren.

Molen De Hoop in Stiens (uit 1853, na brand herbouwd in 1992) is gemeentebezit. Nu de gemeente Leeuwarderadeel zich per 1 januari 2018 aansluit bij Leeuwarden en ophoudt te bestaan, wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar.

Vrijwilligers, samenwerkend in Stichting Molen De Hoop (SMH), zorgen voor het onderhoud. De gemeente heeft met hen en met de monumentenorganisatie gesproken over een mogelijke overdracht, inclusief alle verplichtingen voor beheer en financiën.

Op grond van deze contacten betwijfelen burgemeester en wethouders echter of ,,een van deze stichtingen deze zware taak goed kan uitoefenen’’, staat in een brief aan de gemeenteraad. Er is daarom voor gekozen de molen over te dragen aan de gemeente Leeuwarden.

Vakkennis

Eerder heette het nog dat deze mogelijkheid was uitgesloten. Leeuwarden zou geen moleneigenaar willen zijn. De brief zegt nu ,,dat Leeuwarden geen bezwaar heeft tegen het in bezit houden van molen De Hoop. Ook de molen van Littenseradiel gaat over naar Leeuwarden’’.

B. en w. van Leeuwarderadeel noemen een molen een bijzonder bezit. De eigenaar moet vakkennis combineren met toekomstvisie en financieel onderlegd te zijn.

De monumentenstichting voelt zich door de diskwalificatie zwaar tekortgedaan, schrijft zij in een reactie aan de gemeenteraad. ,,SML heeft een penningmeester die op dit vlak zijn sporen al jarenlang heeft verdiend.’’

SML: ,,Tot op heden zijn bij ons nooit klachten van gemeentezijde binnengekomen dat onze boekhouding niet op orde was.’’ Ook de vrijwilligers van de molen kunnen zich niet vinden in de strekking van de gemeentebrief, schrijft voorzitter Yme Visser van de monumentenstichting.

Verdediging

SML op haar beurt verwijt de gemeente dat zij tot dusver heeft nagelaten een compleet overzicht te geven van de onderhoudstoestand op korte en langere termijn. ,,Essentiële informatie ontbreekt.’’ Bovendien had juist van de gemeente een toekomstvisie mogen worden verwacht. Zij is immers al jaren eigenaar.

De stichting voelt zich ten onrechte in de verdediging gedrongen. De gang van zaken ,,draagt niet bij in onze motivatie het cultureel erfgoed levend te houden’’.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct