Jentje Steegstra woont in Peinder Mieden bij Opeinde, energieneutrale woonwijk mede gesteund door ministerie EZK. En juist die willen daar nu meer gas laten winnen. Hij maakt bezwaar. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Boven gasvrij bouwen, onder gas winnen: ‘Oerheid hat gjin fyzje’

Jentje Steegstra woont in Peinder Mieden bij Opeinde, energieneutrale woonwijk mede gesteund door ministerie EZK. En juist die willen daar nu meer gas laten winnen. Hij maakt bezwaar. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Hetzelfde ministerie dat aan de wieg stond van het aardgasvrije woonproject De Peinder Mieden, staat nu toe dat de gaswinning onder de huizen omhoog gaat. Het bewijst dat de overheid visieloos is, vindt bewoner Jentje Steegstra.

Ergens moeten ze rondlopen, de Groninger blaarkoppen die vorig jaar zijn losgelaten. Maar 87 hectare natuurweiland is een boel. ,,Somtiids kinne sels de behearders se net fine”, weet Jentje Steegstra.

Op De Peinder Mieden is hij bewoner van het eerste uur. De lucht is helblauw, de singels al vers groen. Tot de bomen aan de zuidelijke horizon, waar hij op uitkijkt, is het pais en vree. Maar daarachter ligt het industrieterrein van Drachten. Waar de boorputten zijn van Vermilion.

400 miljoen kuub extra gas

Het gasbedrijf wil meer en langer gas produceren uit de velden Middelburen en Opeinde-Zuid. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken gaf in december groen licht. Tot 2036 mag Vermilion, vanuit de boorinstallatie in Drachten, 400 miljoen kuub extra gas ophalen uit de twee velden. Beiden lopen door tot onder de Peinder Mieden.

,,Foar my wie dat gas altyd net mear as in gegeven”, zegt Steegstra. De twee gasvelden waren al heel lang in gebruik, toen tien jaar geleden de plannen voor de groene woonwijk werden bedacht. Hij is ook niet principieel tegen gaswinning ,,Ik begryp dat wy der yn dit lân net samar fan ôf kinne.”

Toch is hij boos. Net als ruim tweehonderd andere omwonenden maakt hij bezwaar tegen de verhoogde gasproductie rond Drachten. Echte zorgen over bodemdaling of bevingen heeft Steegstra niet. Het gaat hem om iets anders: de twee gezichten van de overheid. ,,Dy jouwt in ferkeard signaal ôf en toant sich net betrouber.”

Wijk zonder aardgas

Het idee achter De Peinder Mieden - een groot stuk natuur waarin de 45 bewoners verantwoordelijk zijn voor het beheer - werd mede door de overheid bedacht. Het Innovatienetwerk, nu onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zag het als een manier om natuur te behouden en tegelijk toegankelijk te maken.

Voor de bewoners waren er wel spelregels. Ze moesten gezamenlijk eigenaar worden van het terrein en een duurzaam natuurbeheerplan maken. Ze moeten hun huizen bouwen in clusters, ‘inpasbaar’ in het landschap. En dat alles - op zijn minst - energieneutraal. Geen huis op De Mieden gebruikt aardgas.

En nu, zegt Steegstra, staat datzelfde ministerie toe dat onder al die natuur meer fossiele brandstof gewonnen wordt. Bovengronds duurzaam en groen, ondergronds niet: de overheid zendt een dubbele boodschap uit naar de burger, vindt hij.

Bij een duurzame agenda hoort wat hem betreft geen extra gaswinning. ,,Dit lit sjen dat de oerheid gjin echte fyzje hat op it enerzjyferhaal. Se komme allinich mei oplossingen: keapje in waarmtepomp, isolearje jo hûs. Mar soks kin folle better it bedriuwslibben betinke.”

Aan de gasbedrijven is de minister niets verplicht, zegt hij. ,,Ek al haldt Vermilion sich oan de regels, it ryk moat de rug recht hâlde. Er is altyd in paad werom, en no is it momint. De wrâld is oars as tsien jier lyn.”

Geen hoorzitting

Een hoorzitting waarin Steegstra zijn punten zou willen toelichten, komt er niet. Minister Wiebes wil tegen de zomer op alle 200 ingediende zienswijzen in één keer een schriftelijk antwoord geven. Dan is zijn besluit ook echt defnitief. Dat Wiebes de verhoging van de gasproductie weer terugdraait, lijkt niet heel waarschijnlijk.

Steegstra ziet zijn brief vooral als een oproep: wees zuinig op wat kwetsbaar is. ,,Wy binne hjir te gast. Sa fielt it hjir op De Peinder Mieden ek foar my. Do past dy oan, by it binnenriden: oan de snelheid, oan de kei dy’t hjir rinne. De natoer en die ierde hawwe foarrang. Dat mei best wat fjirder útdroegen wurde.”

Lees ook [PREMIUM] Friese gaswinning mag van Wiebes 2 miljard kuub hoger

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct