Fryslân trekt zich terug uit stikstofregels na boerenprotest bij Provinsjehûs

FOTO LC

Zeker honderd boeren uit Friesland bezetten vrijdag met tractoren de ingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Gedeputeerde Johannes Kramer deelde aan het begin van de middag mee dat hij besloten heeft de stikstofregels in te trekken.

De actievoerende boeren zijn weer op huis aan.

loading

De agrariërs demonstreerden tegen de wijze waarop de provincies invulling geven aan het kabinetsplan om de stikstofuitstoot te verlagen en de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Er was sprake van een spontane actie, verklaart Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Directe aanleiding was de informatiebijeenkomst van donderdag op het Provinsjehûs met gedeputeerde Johannes Kramer.

De FNP’er legde uit dat de provincies niet-benutte stikstofruimte in de vergunning van boeren wil afnemen. Daarbij vielen harde woorden als ,,diefstal’‘ en ,,nu zit alles op slot.”

Bekijk ook | Boeren laaiend op Johannes Kramer

De boeren zijn kwaad over het besluit van van de provincie dat zij de stikstofruimte die boeren niet in gebruik hebben afnemen. Ze eisen dat gedeputeerde Johannes Kramer van de FNP zijn handtekening intrekt. De boeren werden uitgenodigd in het Provinsjehûs voor een bak koffie, maar weigerden daarna te vertrekken. Ze wilden niet eerder weg te gaan voordat Kramer zijn handtekening intrekt.

De actieleiders riepen via whatsapp op om nog niet weg te gaan. De boeren wilden bewijs dat Kramer zijn handtekening weghaalt. Dus bleven ze buiten het Provinsjehûs wachten. Velen vertrekken nu toch. Zijn toezegging is door talrijke iPhones vastgelegd, dus daar kan hij niet onderuit, is het idee.

loading

Burgemeester Buma heeft besloten de demonstrerende boeren te faciliteren. Dat betekent dat de hulpdiensten zoals de politie proberen de verkeersstromen in de stad te reguleren en om te leiden. Volgens Buma is er op dit moment geen noodzaak tot ingrijpen.

De demonstratie was niet bij de gemeente aangemeld, volgens een woordvoerder van de gemeente is dat ook niet verplicht, ,,al wordt het wel op prijs gesteld, want dan kunnen we noodzakelijke verkeersmaatregelen nemen.’’

De vertrekkende boeren zorgen voor verkeersdrukte in en rond de stad.

loading

loading

loading

loading

Interview Tineke de Vries, voorvrouw akkerbouwers LTO Noord.

loading


Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Stikstof
Video