Blunder: podia Psy-Fi staan fout

De podia van het festival Psy-Fi bij Leeuwarden staan per abuis allemaal gericht naar buurgemeente Tytsjerksteradiel. Leeuwarden heeft excuses gemaakt.

Tytsjerksteradiel is boos. De gemeente heeft in een brief aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden verbazing, schrik en teleurstelling uitgesproken.

Naar aanleiding van alle klachten over geluidsoverlast in 2015 werden afspraken gemaakt over een aangepaste opstelling. Niet langer zou het geluid van alle podia zijn gericht op de dorpen ten noorden en noordoosten van het festivalterrein.

Echter niet de aangepaste opstelling maar een variant die gebruikt wordt bij hevige regenval is goedgekeurd bij de vergunningsaanvraag. Het festival leverde ‘per abuis’ de verkeerde opstelling in.

De Leeuwarder wethouders Sjoerd Feitsma (PvdA) en Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) reppen in een verklaring aan de eigen gemeenteraad van ‘een vervelende omissie’.