Binnen twee jaar een borstkankercentrum in Friesland (+infographic)

Chirurg Christaan Hoff bij de presentatie van het adviesrapport over borstkanker, Christiaan Hoff geeft als voorzitter van de projectgroep tekst en uitleg over een nieuw borstkankercentrum in Friesland. Bestuurders, chirurgen en pati nten kwamen in ijsstadion Thialf bij elkaar om de vorderingen te bespreken. FOTO ALEX DE HAAN

De Friese ziekenhuizen zijn eruit: binnen twee jaar komt er een provinciaal borstkankercentrum, met snelle diagnoses op vier locaties en één behandelkliniek in Leeuwarden.

Patiënten die door de huisarts worden doorverwezen, kunnen straks binnen 24 uur terecht in de ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen of Sneek voor een diagnose. Daar krijgen zij nog dezelfde dag te horen of er wel of niet sprake is van borstkanker. De operatie vindt voor alle patiënten plaats in Leeuwarden. Voor nazorg, chemo- of hormoontherapie kan de patiënt vervolgens weer terecht in het ziekenhuis naar keuze. Op alle locaties zal de kwaliteit van de zorg en de diagnose-apparatuur van hetzelfde niveau zijn.

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Friesland vinden er jaarlijks tussen de 600 en 700 operaties plaats ( gebruikers van de smartphone-app klikken hier voor de infographic ), verspreid over alle vier de ziekenhuizen. Door patiëntenbesprekingen en alle operaties op één plek te concentreren, willen de ziekenhuizen de kwaliteit van de Friese borstkankerzorg verbeteren.

Medisch specialisten, ziekenhuismedewerkers en borstkankerpatiënten voerden het afgelopen halfjaar samen een verkennend onderzoek uit. Op basis van dat advies, dat maandag is vrijgegeven, kiezen de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen voor Leeuwarden als behandelcentrum voor borstkankeringrepen. De aanwezigheid van het Radiotherapeutisch Instituut Friesland – pal naast het MCL – speelt hierbij mede een rol. Ook is in Leeuwarden veel ervaring met plastische chirurgie na een borstoperatie, iets waar steeds meer vraag naar is.

Nieuwbouw is niet aan de orde. De diagnostiek zal net als nu binnen de vier ziekenhuizen plaatsvinden. In Leeuwarden verrijst de nieuwe behandelkliniek waarschijnlijk na een interne verbouwing bij het Oncologisch Centrum van het MCL. Wel krijgen alle locaties dezelfde herkenbare ‘huisstijl’.

Zorgverzekeraar De Friesland is positief over de opzet van het borstkankercentrum, maar hecht aan goede afspraken over de herverdeling van de Friese zorg. Met de verschuiving van operaties naar Leeuwarden wordt de druk op de operatiekamers hier groter. Dit betekent dat het MCL weer andere operaties zal moeten overdragen aan Drachten, Heerenveen of Sneek. Om wat voor soort ingrepen het gaat, moet nog worden besloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Infographic