Bewoners kleine gasvelden zijn niet gerust en trekken met digitale petitie naar Den Haag

FOTO LC

Met een stevige Friese inbreng trekken bewonersgroepen uit ‘kleine gasvelden’ woensdag digitaal met een petitie naar Den Haag. Ze zijn niet gerust op het nieuwe schadeprotocol.

Dat protocol treedt per 1 juli in werking. De actiegroepen vinden dat zij onvoldoende zijn gehoord. Ze vinden onder meer dat de overheid garant moet staan voor de schade aan huizen van derden.

De petitie wordt woensdag aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken die vergadert met Mijnbouwminister Eric Wiebes. Hij is ondertekend door 23 bewonersgroepen. Bijna de helft komt uit Friesland. De actiegroepen komen onder meer uit Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Noardeast-Fryslan, Heeg, Rottum en Opeinde.

Ze vinden allemaal dat risico’s en schadegevallen door gasboringen buiten het Groningenveld door politiek Den Haag worden onderschat. Gedupeerden zouden bij voorbeeld niet alleen bouwkundige schades moeten kunnen claimen, maar ook psychisch leed.

,,Schade door mijnbouw is grillig, moeilijk adresseerbaar en verwoestend voor de levens van bewoners die ermee te maken hebben’’, stelt onder anderen Monique Plantinga van de stichting Tsjingas uit Nij Beets. De bewonersgroepen vinden dat zij recht hebben op een deugdelijk en transparant meetnetwerk en dat er in Nederland één centrale commissie moet bestaan waar iedereen kan aankloppen.

Schadegevallen anders behandeld

Schadegevallen door boringen uit kleine gasvelden worden anders behandeld dat schadegevallen in Groningen. ,,De rechtstaat maakt geen onderscheid tussen burgers’’, stellen de 23 groeperingen in hun oproep. ,,Burgers die in gelijke positie verkeren behoren op eenzelfde wijze behandeld te worden. Dus waar schades ontstaan door mijnbouwactiviteiten, moeten de regels voor schadevergoeding gelijk zijn.’’

In Groningen duurde het tientallen jaren voordat de schadelijke gevolgen van de gaswinning voelbaar werden, zichtbaar en erkend. De bewonersgroepen uit de ‘kleine velden’ waarschuwen dat de geschiedenis zich niet moet herhalen. ,,Als bewonersgroepen zien wij een bureaucratisch en weinig praktisch protocol zonder geleerd te hebben waar het in Groningen misgaat. Wij zijn bang voor herhaling van zetten, waarbij mensen met mijnbouwschade in de kou staan.’’

Onder de petitie staan ook handtekeningen van actiegroepen uit Woerden, Oldambt, Westerveld, Assen, Schagen, Loon op Zand en Steenwijkerland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Friese gasvelden