Bewoners Vogelbuurt in Lemmer willen eind aan 'Airbnb-achtige' woningverhuur

Deze woning aan de Grutto wordt op internet te huur aangeboden vanaf 71 euro per nacht.

De Lemster Vogelbuurt is de overlast van toeristen zat. De wijk roept De Fryske Marren op de ,,Airbnb-achtige’’ vorm van woningverhuur aan banden te leggen.

Een vishaak in de kleding van een afgezwaaide hengel. Uit je bed denderden door de harde muziek aan de andere kant van de muur. De hele dag barbecue-, wiet- of waterpijpwalmen in de straat.

Zo’n honderd bewoners van de 234 huizen tellende Vogelwijk zijn helemaal klaar met dergelijke overlast, waar ze al een jaar of twee mee kampen. Ze trekken de vergelijking met Amsterdam, waar huiseigenaren ruimte verhuren aan toeristen onder de noemer Airbnb.

Duitsers kochten veel woningen op

,,Waarom staat er in het voorontwerp bestemmingsplan ‘verhuur toegestaan’, terwijl gemeenten als Amsterdam er alles aan doen om hieruit voorvloeiende overlast tegen te gaan’’, vraagt Lian Keune namens de wijk.

Sinds spaargeld nauwelijks nog rente oplevert, stoppen vermogenden hun geld in woningen. Met name Duitsers kochten optrekjes in Lemmer om die vervolgens te huur aan te bieden. In de zomermaanden zijn die wekelijks goed voor 1.200 euro.

loading

Permanent en recreatief bewoonde huizen

Volgens het bestemmingsplan Lemmer 2000 van De Fryske Marren mogen de huizen in de buurt zowel permanent als recreatief bewoond worden.

De woningen bestaan uit twee-onder-een kappers en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen. Alle hebben een eigen ligplaats.

In de folder van destijds staat vermeld dat er een ,,duidelijke lijn in de architectuur van de verschillende woningtypes’’ is. ,,Woningen die qua vormgeving en indeling over een recreatief karakter beschikken staan bij elkaar in het plan.’’ Maar de verhuur beperkt zich dus niet louter tot deze zogeheten huizen met recreatief karakter.

Om nieuwe pandjesbazen voor te zijn, opteerde de FNP tijdens de raadscommissie deze week te noteren welke huizen wekelijks van bewoner wisselen en welke permanent worden bewoond. Daar moest het dan bij blijven en dit zou in het nieuwe bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. ,,De wenningen bestemme sa’t it no gebeurt’’, aldus raadslid Jan Volbeda.

Gevolgen op een rij

Volgens wethouder Frans Veltman is dit lastiger dan het lijkt. ,,Je beheine eigners it rjocht op ferhier.’’ Hij gaat de consequenties op een rij zetten. Veltman zei toe het ontwerpbestemmingsplan aan de raad voor te leggen ,,of dit de koers is dy’t wy meinoar ôflizze wolle.’’ Dit op verzoek van Sytze Holtrop van de ChristenUnie.

Ook zal de gemeente de wijkbewoners en de wijkagent met elkaar in contact brengen met de bedoeling dat toekomstige overlast eerder wordt gemeld. ,,Se moatte inoar makliker fine kinne’’, aldus Veltman.