Een langdurige machtsstrijd tussen de bestuurders en toezichthouders van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte lijkt in het voordeel van de eersten te zijn beslecht.

De bestuurders lijken dankbaar gebruik te hebben gemaakt van de ophef de afgelopen weken over de ‘stiekem’ doorgevoerde verdubbelde bezoldiging door de commissarissen. De onderlinge verhoudingen tussen bestuurders en commissarissen (die op hen toezicht houden) verslechterden volgens ingewijden de laatste twee jaar steeds verder. De laatste maanden zouden beide kampen nog nauwelijks met elkaar spreken.

Achter de schermen lagen bestuurders en commissarissen al jaren met elkaar in de clinch over de koers. Voorzitter Marcel Wintels en zijn commissarissen zouden Zorgpartners Friesland volledig hebben willen opsplitsen in een cure-deel (de twee ziekenhuizen) en een care-deel (de ouderenzorg). Vanwege de financieel slechte situatie van Noorderbreedte, en later ook MCL en Tjongerschans, zouden de banken voor dit voornemen zijn gaan liggen. De bestuurders zagen gaandeweg steeds meer voordelen in het in stand houden van een zekere vorm van geïnstitutionaliseerde samenwerking.

Met name Wintels zou blijven vasthouden aan een harde splitsing van het concern Zorgpartners Friesland. In de vergaderingen van de commissarissen ging het volgens betrouwbare bronnen bijna altijd over financiële thema’s en kwamen zorginhoudelijke onderwerpen amper aan bod.

Drie opties

Eind 2018 werd een totale splitsing van Zorgpartners Friesland in cure (MCL en Tjongerschans) en care (Noorderbreedte) maar ternauwernood voorkomen. Het voornemen een aparte raad van commissarissen op te richten voor de beide ziekenhuizen en een aparte voor de ouderentak liep hiermee ook vertraging op. Tot zeer recent wilden de meeste commissarissen onder leiding van Wintels de harde splitsing doorzetten.

Vrijdag troffen de overgebleven commissarissen en bestuurders elkaar in Leeuwarden. Wintels en vicevoorzitter Marian Verkerk waren al opgestapt. Het verschil van inzicht over de wijze van besturen is gebleven, waarop drie commissarissen zijn vertrokken.

Alex Bonnema en Ronald Meijer blijven met het oog op de bestuurbaarheid van de zorginstellingen op hun post en gaan met de bestuurders en een onafhankelijke interim-voorzitter uitdokteren wat er met Zorgpartners Friesland moet gebeuren en hoe de holding fatsoenlijk bestuurd kan worden. Wat dat betreft zijn er drie opties: met één raad van commissarissen die toeziet op alle drie de zorginstellingen (zoals de situatie van 2013 tot en met 2018 was), met twee verschillende raden van commissarissen voor cure en care (zoals de toezichthouders wilden), of met drie verschillende raden van commissarissen die toezien op de drie verschillende bv’s (wat MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte ook altijd zijn geweest).

Vervolgens komt het voor de commissarissen zo heikele punt: een eerlijke bezoldiging bedenken die in lijn is met de Wet Normering Topinkomens én de Governancecode Zorg, die onder meer voorschrijft dat er op een verantwoorde én transparante wijze wordt omgegaan met zorggeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Analyse
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct