Bestuurder Hans Wildeboer: schooljaar mag niet als een nachtkaars uit gaan

Bijna alle basisscholen gaan op 11 mei voltijds open ANP

Het schooljaar in het voortgezet onderwijs mag, met nog maar drie weken les, niet als een nachtkaars uitgaan. Een goede opvang van leerlingen is belangrijker dan het inhalen van lessen en testen.

Dat zegt Hans Wildeboer, de bestuurder van het christelijk Bornego College in Heerenveen. Dat het voortgezet onderwijs, zoals premier Rutte woensdagavond aankondigde, weer per 1 juni open mag, dat had hij wel verwacht. ,,De grote vraag is: hoe gaan we dat doen? Dat heeft hij er niet bij gezegd.’’

Het maakt groot verschil of het voortgezet onderwijs zich aan dezelfde regels moet houden als het basisonderwijs, of dat het toch meer vrijheden krijgt, stelt Wildeboer. ,,Wat we niet moeten doen is trappen in de val van het inhalen van lesstof en testen. We hebben minder dan drie weken les nog. Daar moet je wat moois van maken, samen met de leerlingen. Veel opvang en contact, daar hebben de leerlingen ook behoefte aan. Ze willen elkaar zien. Sport en spel, het groepsgebeuren, dat is belangrijk. Daar gaan we de komende weken over nadenken.’’

Zijn collega Sixtus Haverkamp van het openbare Magister Alvinus in Sneek legt dezelfde accenten. ,,In die laatste drie weken kun je toch niet veel. Wat leren en lesstof betreft, gaan we goed nadenken over hoe we dat in het volgende schooljaar aanpakken. Daar hebben we de tijd nog voor. Nu gaat het er om de kinderen nog een paar goede laatste weken op school te geven De kinderen hebben er echt behoefte aan elkaar te zien. Dat is belangrijker dan drie weken les geven. De sociale kant is belangrijker dan de kenniskant.’’

Verschil tussen leerlingen

Beide bestuurder constateren een groot verschil tussen leerlingen. Er zijn er die heel goed met het afstandsonderwijs zijn omgegaan, andere lopen achterstanden op. Ze denken na over hoe die achterstanden in te lopen. Maatwerk is nodig, zegt Haverkamp. Het Bornego denkt aan extra werkopdrachten voor de zomervakantie en bijspijkerklassen voor na de vakantie.

Een probleempje is nog wel de diploma-uitreiking. haverkamp;,,Dat is bij ons altijd een groot feest met 600 man. Dat kan nu niet. Daar moeten we wat moois voor bedenken.’’ Wildeboer wil kijken of het beter is die uitreiking na de zomer te doen. ,,Waarschijnlijk is er dan weer meer mogelijk.’’