Besluit wooncomplex Oudehorne opgeschoven: religieuze stichting 'is geen partij'

Een oude foto van de bestaande 'vestiging' van de stichting Uit de Bron van Christus aan de Buitenweg in Oudehorne. Foto archief LC/Jan de Vries

De eigenaresse van de te verbouwen boerderij aan de Schoterlandseweg 24 in Oudehorne en een groep toekomstige bewoners willen extra uitleg geven over hun initiatief.

Dat heeft de bewonersgroep aangegeven in een brief aan alle Heerenveense gemeenteraadsleden en aan burgemeester en wethouders. Een flink aantal partijen staat open voor die extra uitleg, de SP en de FNP voorop, bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering. En dus kon er nog geen besluit worden genomen over het plan om aan de Schoterlandseweg een wooncomplex te bouwen met 21 kamers en een logeerkamer. Hierover wordt later in een commissie verder vergaderd.

'Onrust onnodig'

In de brief wil het bestuur van de bewonersgroep alvast ‘een aantal misverstanden en onduidelijkheden’ over het woonplan wegnemen, valt er te lezen. Zo gaat het volgens de schrijvers niet om een woongemeenschap van de stichting Uit de Bron van Christus (rond Sonja de Vries) maar om ‘een particulier initiatief van familieleden en vrienden’. De onrust in de buurt is nergens voor nodig.

De bewonersgroep is weliswaar betrokken bij het werk van Uit de Bron van Christus, maar deze gesloten religieuze stichting is ‘zowel organisatorisch als financieel geen partij in dit project’. De vermeende betrokkenheid van de stichting is dus ‘onjuist’. Bovendien verliep de communicatie over het woonplan helemaal niet zo stroef als een buurtbewoner twee weken geleden aangaf tijdens een inspraaksessie bij een commissievergadering, staat in de brief.

Grote behoefte

Verder stelt het bestuur van de groep: ‘Wij hebben geen ander belang dan het zo lang mogelijk bieden van een prettige woonomgeving voor oudere mensen. De behoefte binnen onze vriendenkring is dermate groot dat er voor gekozen is om dit binnen de eigen vriendenkring op te zetten’. Hierover volgt spoedig dus meer uitleg tijdens een commissievergadering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland