Besluit over verbieden delen Wad uitgesteld

Het is een stuk minder zeker geworden dat delen van het Waddengebied daadwerkelijk verboden terrein worden verklaard voor de recreatievaart.

Een besluit hierover heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij met een jaar uitgesteld. Dit meldde voorzitter Kor Wijngaarden zaterdag tijdens de jaarvergadering van vereniging Wadvaarders in Harlingen. De lange kabinetsformatie heeft er volgens Wijngaarden voor gezorgd dat het precaire besluit wordt uitgesteld en de inhoud van het voorstel nog eens tegen het licht wordt gehouden.

Reuring

Het voorstel om delen van de Waddenzee aan te wijzen als rustgebied voor vogels en zeehonden en als verboden terrein voor recreatievaart maakte vorig jaar nogal wat los bij met name rondvaartbedrijven, die toeristen langs zandplaten met zeehonden varen.

,,Inmiddels weten we precies om welke stukken het gaat”, zegt recreatie-ondernemer Jelle Bos. ,,Onder meer om de Kuipersplaat, tussen Schiermonnikoog en Engelsmanplaat. Daar hebben wij geen last van als die voor ons verboden gebied wordt verklaard. We hebben gezegd: maak dat gebied nog wat groter, om te voorkomen dat onwetende Westerlingen die willen droogvallen hun honden loslaten tussen de vogels.”

Vereniging

Recreatievaarders die willen droogvallen op het Wad hebben zich verenigd in de Wadvaarders. De vereniging – bijna 1300 leden – strijdt voor zo weinig mogelijk beperkingen op de Waddenzee. Het uitstel van het besluit over het ‘bevriezen’ van delen van het Wad is dus in hun straatje.

En ze kregen zaterdag tijdens hun jaarvergadering meer goed nieuws te horen. De laatste jaren waren de Wadvaarders niet tevreden over de bereikbaarheid van de jachthaven van Schiermonnikoog. ,,Maar het uitbaggeren van de jachthaven is in 2017 voortvarend opgepakt. En dat geldt ook voor dit jaar”, zei Hans Danel. ,,De gemeente Schiermonnikoog heeft de baggeraar een duidelijke opdracht gegeven.”

Hetzelfde geldt voor Noordpolderzijl (provincie Groningen). Ook hier konden de Wadvaarders de laatste jaren slecht komen, maar dankzij voortvarend baggeren in opdracht van de gemeente Eemsmond kunnen plezierschepen hier weer een stuk beter komen. Joop Mulder van Sense of Place kwam vertellen dat hij nog altijd goede hoop heeft op een pier in de Waddenzee bij Wierum en een buitendijkse terp bij Blije.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland