Beslag op computer doneersite Dream or Donate, slachtoffers verenigen zich

De website van Dream or Donate FOTO GETTY/DREAM OR DONATE

De politie heeft beslag gelegd op een computer en telefoons van Robert-Jan Mastenbroek, oprichter van de doneersite Dream or Donate. Het crowdfundingplatform ging woensdag offline.

Tientallen gedupeerden, onder wie initiatiefnemers van inzamelingsacties, zeggen nog geld te krijgen. Ze vrezen dat ze het geld dat is toegezegd nooit meer zullen ontvangen, nu de site uit de lucht is. De initiatiefnemer van het platform houdt vol dat hij gehackt is.

Aangiftes

Bij de politie komen veel aangiftes binnen van mensen die zeggen dat ze gedupeerd zijn ,,We krijgen veel aangiftes. Daarom is nog niet duidelijk om hoeveel het exact gaat. Dat komt omdat ze momenteel overal in het land binnenkomen’’, vertelt woordvoerster Anne Coenen van de politie in Oost-Nederland.

Onder de gedupeerden zijn Sjouke en Joyce Faber uit Heerenveen. Zij zamelden geld in voor een MS-behandeling. Zij zeggen dat ze al ruim 10.000 euro hadden verzameld via het platform voor de behandeling.

Lees ook: Site inzamelingsacties uit de lucht, MS-patiënt uit Heerenveen is 10.000 euro kwijt

Sjouke Faber zegt te willen bekijken of de benadeelden eventueel gezamenlijk stappen kunnen nemen tegen Dream or Donate. ,,Fia ús site ha we al sa'n 53 meidupearden fûn’’, zegt hij. ,,De mail is no alwer fol, mar we moatte noch besjen oft der net dûbelden by sitte.’’

Reacties

Het paar heeft ook een stichting om donaties te werven. Ze roepen andere slachtoffers op om zich via het mailadres dreamordonate@msmama.nl bij de stichting te melden, om een beter beeld te krijgen van het totaalbedrag dat op Dream or Donate is ingezameld.

Ze hebben contact met het advocatenkantoor De Vries & Kasem in Amsterdam. Dat zal maandagavond een besloten informatiebijeenkomst houden voor gedupeerden.

,,Je binne sa op de siel trape hjirtroch'', zegt Faber. ,,We ha al in soad reaksjes hân. Kaartsjes, berjochstjes. Dat minsken meilibje stipet ús bot. Yn it begjin fielst dy stom, omdatst der yntrape bist, mar mei al dy reaksjes sjochst datst net de iennichste bist. Dan tinke je: sa stom wie it dus ek wer net.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland