Bescherming onderwaternatuur Wadden rammelt

De bescherming van de onderwaternatuur van de Waddenzee rammelt. Dat concludeert Nina Fieten van de Rijksuniversiteit Groningen na onderzoek.

Nina Fieten onderzocht een half jaar lang door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met experts de ecologie van de Waddenzee voor haar opleiding Mariene Biologie. Ze deed dit in opdracht van de Waddenvereniging.

Haar conclusie is dat de situatie ,,pijnlijk’’ is. De bescherming van de onderwaternatuur ,,rammelt’’ volgens haar. Volgens haar schiet het natuurbeleid zowel qua inhoud als qua uitvoering tekort.

Ze heeft een stappenplan gemaakt ter verbetering. Daarin raadt de onderzoekster aan om de te beschermen onderwaternatuur beter te omschrijven. Er wordt nu per leefgebied gekeken naar bepaalde dieren en planten.

Extra beschermd leefgebied

Probleem daarbij is dat alleen heel algemeen voorkomende soorten op de lijsten staan. Zeldzame of belangrijke soorten ontbreken. Die zijn juist van belang als het gaat over de kwaliteit van het leefgebied, stelt Fieten.

Een ander advies is om een extra beschermd leefgebied aan te wijzen in de Waddenzee.

Dit moet het habitat riffen worden. ,,Mossel- en oesterbanken kunnen riffen vormen. Dat is belangrijk omdat ze door hun structuur de soortenrijkdom in hun omgeving kunnen verhogen. Als de riffen worden aangewezen als Natura 2000-gebied krijgen ze meer bescherming.’’

Effecten in kaart brengen

Ook vindt Fieten dat er een goed overzicht moet komen van de effecten van alle activiteiten in de Waddenzee. De Waddenvereniging ziet hierin ondersteuning van het pleidooi dat de vereniging al langer voert.

Er moet een overzicht van de vergunningverlening komen. ,,Dan weet je wat het totaaleffect is op de Waddennatuur’’, aldus Ester Kuppen van de Waddenvereniging.

Europees natuurbeleid

Aanleiding om het rapport te maken is de evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Europees natuurbeleid. Sinds 2009 is de Waddenzee beschermd onder het Europese Natura 2000.

Nederland is daardoor verplicht om leefgebieden en soorten in de Waddenzee te behouden of te herstellen.

Volgens de Waddenvereniging gaat het vooral onder water slecht. De visstand gaat al jaren achteruit.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement