Bekijk de sporen die herinneren aan de Joodse gemeenschap van Sneek

FOTO LC/TAMARA VAN DEN BERG

In de negentiende eeuw had Sneek een levendige Joodse gemeenschap die rap groeide en op zijn hoogtepunt - in 1892 - liefst 141 zielen telde.

Zoals in alle Joodse gemeenten hadden ze tal van verenigingen, zoals voor liefdadigheid, ziekenzorg, en verzorging van de synagoge. En halverwege de negentiende eeuw werd ook een Joodse school opgericht, achter de synagoge, die zich bevond in de Wijde Burgstraat. Ze namen op veel manieren volop deel aan het dagelijks leven in Sneek.

Aan het begin van de twintigste eeuw verlieten veel van hen de stad, vaak voor de grote steden. In de jaren dertig, toen Joden uit Duitsland en Polen hun toevlucht in Nederland zochten, was er nog een kleine toename.

Deportaties en vertrek

Na de Tweede Wereldoorlog was de Joodse burger uit Sneek verdwenen, allereerst als gevolg van de vervolging en deportaties, maar ook doordat de Joodse Snekers die de oorlog overleefd hadden, bijna allemaal verhuisden of emigreerden.

Van de ongeveer 55 Joden die in aanmerking kwamen om gedeporteerd te worden, kwam bijna de helft in kampen om en keerde slechts één iemand terug. Meer dan de helft overleefde de oorlog wel, door onder te duiken, te vluchten of anderszinds - een groot percentage in verhouding tot de Nederlande Joden in totaal, van wie slechts een kwart de oorlog overleefde. Dit kwam ook doordat in Sneek en omgeving al vroeg mensen actief werden die hen hielpen onderduiken.

Er zijn nog vele tastbare sporen die aan de Joodse inwoners van Sneek herinneren, zoals te zien in de onderstaande storymap. (Klik hier voor groot formaat.)

Vorig jaar maakten we een vergelijkbare productie over Leeuwarden, genaamd 'De verdwenen Joden van de Nieuweburen' .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland