Beetje schaatspret in het vat, maar het moet eigenlijk harder vriezen

Het gaat de komende nachten vooral licht vriezen, maar voor schaatsen op natuurijs is het belangrijk dat het ook overdag onder nul blijft.

,,Fan ’e moarn bin ik noch west te sjen by de grutte plasse, de Jan Durks Polder, mar der lei noch gjin skyltsje iis op’’, vertelt ijsmeester Age Veldboom uit Earnewâld gistermiddag. Voordat het ondergelopen land van It Fryske Gea beschaatsbaar wordt, moeten er nog één of twee – en eigenlijk drie – nachten met flinke vorst bij. Het water is de afgelopen weken niet afgekoeld, zegt Veldboom, omdat de temperaturen te hoog waren.

Hoopvol

Iedereen is natuurlijk hoopvol en IIsclub Lyts Bigjin is er helemaal klaar voor, zegt Veldboom, zowel qua mensen als materiaal. Maar de werkelijkheid is dat het weer nog niet aan schaatsen toe is. ,,Min 5, min 6, dat is moai. Mar it moat oerdei ek net boppe nul komme, want it is al febrewaris en dan krijt de sinne al wer krêft.’’

Bovendien moet het eigenlijk een nacht windstil zijn, want de pittige oostenwind bevordert de ijsgroei niet. Als alles meezit, kan donderdag op zijn vroegst geschaatst worden, denkt Veldboom. ,,Op plakken wêr’t it gers der trochhinne groeit.’’

IJsbanen

IJsbanen van dorpen liggen vaak wat meer in de luwte en zullen misschien halverwege of eind van de week wel open kunnen, vermoedt hij. Of de verenigingen hun banen zo snel openstellen hangt ook af van de weersverwachtingen van de volgende week.

Opmerkelijk genoeg zullen dooiverwachtingen leiden tot snelle openstelling: ,,Dan giet it iis dochs stikken en kin de jeugd der wol op.’’ Als de vorst doorzet, zullen ijsmeesters hun ijs graag mooi hard willen laten worden, zodat het volgende week echt lekker schaatsen is.

Voor de kinderen zou het goed zijn als er weer eens natuurijs is, zegt Veldboom. ,,Oars wurdt it aanst it fjirde of fiifde jier dat de bern net riden hawwe.’’ Overigens is het niet ongebruikelijk dat er een paar matige winters achter elkaar komen. ,,Dat sjochst faker yn de natoer. En soms is it ek wer in pear jier achter elkoar wol raak.’’

Veldboom besluit met een spreekwoord: ‘ijs en vis moet je nemen als het er is’. Kortom, schaatsen zodra het vertrouwd is, want het ijs kan zomaar weer weg zijn.

Geen positief vooruitzicht

Hopen mag altijd, zegt weerman Klaas Ybema, maar uit de gegevens die hij zondagmiddag tot zijn beschikking heeft, blijkt dat het er niet zo positief uitziet voor schaatsliefhebbers. Er staan tot en met zaterdag vijf nachten met vrieskou in de verwachting, maar het gaat voornamelijk om lichte vorst van min 1 tot min 5 graden. Nachten met min 7 of min 8 lijken er nog niet bij te zitten.

Daar komt nog bij dat het overdag 1 of 2 graden boven nul is, waardoor de helft van het ijs dat ’s nachts aangroeit, er weer af gaat.

Om het perspectief nog slechter te maken, lijkt het erop dat het na zaterdag ook weer gedaan zal zijn met de echte kou. Eind van de week draait de wind naar zuidwest en dan wordt de vorst getemperd. ,,Sa’t it no liket wurdt it in winterke fan in dei of fiif en is it ek net kâld genôch.’’

Voor sommige ijsbanen en stukken ondergelopen land ligt wellicht wel kortstondige ijspret in het verschiet. Waarschijnlijk kan daar vanaf donderdag of vrijdag even geschaatst worden.

Ybema houdt wel een sprankje hoop levend voor mensen die niet kunnen wachten om de ijzers uit het vet te halen. ,,Dit is de ynformaasje fan hjoed. Moarn kin it wer oars wêze.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement