Azc Balk waarschijnlijk weer open: 'We sille earst hearre wat it COA wol'

De deuren van het asielzoekerscentrum in Balk zijn amper gesloten of ze gaan mogelijk alweer open. Het COA heeft De Fryske Marren gepolst het centrum weer in gebruik te nemen.

Wanneer dit eventueel gebeurt en hoeveel mensen er gehuisvest moeten gaan worden, is nog niet bekend. ,,We sille earst hearre wat it COA wol en wat de behoefte is’’, zegt burgemeester Fred Veenstra. ,,Mar as gemeente binne wy bereid ta in gesprek.’’ Dit zal naar verwachting volgende week plaatsvinden.

Aanleiding tot het verzoek is het stijgende aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Totaal heeft het COA vijfduizend extra plaatsen nodig.

Vijfhonderd mensen

In september 2016 kwamen de eerste vluchtelingen naar het centrum aan de Wikelerdyk in Balk. Er was plaats voor vijfhonderd mensen, maar de opvang raakte maar voor de helft vol.

Omdat de stroom ontheemden afnam, besloot het COA elf centra in Nederland te sluiten. Balk was daar een van.

Op 1 oktober ging het azc dicht. Wethouder Jos Boerland onthulde vervolgens een monument dat de dorpelingen aan het centrum herinnert.