April was een kurkdroge en recordzonnige maand

Stofwolken wervelen op als een droge akker wordt ingezaaid. Foto: "Vincent Jannink"

Strakblauwe luchten en toenemend stoffig. Dat was het weerbeeld van de afgelopen aprilmaand. Op veel plaatsen gingen zonneschijnrecords voor de bijl.

Het weer in de grasmaand werd gedomineerd door een vijftal hogedrukgebieden. De eerste vier trokken vanaf de oceaan over onze omgeving naar Oost-Europa, zodat koele dagen met noordenwind (zoals paasmaandag) werden afgewisseld door warme dagen met zuidenwind. Zwakke fronten die de overgang markeerden, gaven nauwelijks regen. Op de 6de steeg de temperatuur, behalve aan zee, voor het eerst boven de 20 graden.

Het laatste hogedrukgebied vestigde zich rond 17 april op de noordelijke Noordzee en bleef daar een weeklang liggen, met stralend weer tot gevolg. Wel stond er een schrale oostenwind, zodat de droogte snel toenam. De 23ste was de warmste dag, met maxima tot 24 graden in de Zuidoosthoek.

Pas tegen het eind van de maand maakten depressies een einde aan de droogteperiode. In ruim zes weken tijd, van 15 maart tot 28 april, was er niet meer dan 2 à 3 millimeter gevallen. Zo’n lange droogteperiode is alleen vergelijkbaar met die van het voorjaar van 2007.

Door het heldere weer was het verschil tussen dag- en nachttemperatuur opvallend groot. De maxima lagen gemiddeld 2 graden boven normaal, de minima circa een halve graad eronder. Dat gaf een Fries gemiddelde van 9,6 graden Celsius, tegen 8,4 normaal. Vorig jaar was april vrijwel even warm.

Op de meeste plaatsen was 1 april de enige vorstdag, maar Siegerswoude meldde vijf vorstnachten, wat overigens overeenkomt met normaal. Het aantal warme dagen (20-plus) varieerde van geen op de eilanden tot zes in het zuidoosten, tegen normaal resp. één en drie.

Het Friese neerslaggemiddelde kwam uit op 11 millimeter, tegen 39 normaal. De laatste twintig jaar was april alleen droger in 2011 (10 mm) en 2007 (1 mm). De Zuidoosthoek was het droogst, maar de verschillen waren klein.

Meest opvallend was de zonneschijn. In Leeuwarden, waar de zon met 282 uren bijna 100 uren langer scheen dan normaal, werd het record van 2011 net niet gebroken. Dat gebeurde wel op Terschelling (ook 282 uren) en Stavoren (291 uren).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland