Het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen roept herinneringen op aan dat van De Sionsberg in Dokkum, eind 2014. Vier jaar later borrelt tevredenheid op over de afgeslankte specialistenzorg.

Baby’s worden er niet meer geboren in Sionsberg, de nieuwe naam van het gezondheidscentrum dat geen volwaardig ziekenhuis meer is en daarom medisch centrum wordt genoemd om verwarring te voorkomen. ‘Sionsberg’, sinds de doorstart zonder ‘De’. 

Acute zorg, spoedeisende hulp en dagbehandelingen, ze zijn allemaal verdwenen uit Dokkum. Daarvoor moet de patiënt uit Noordoost-Friesland naar ziekenhuizen in Leeuwarden of Drachten of nog verder weg. Voor poliklinische hulp staan er wel tal van specialisten klaar in Dokkum.

Van cardiologie tot urologie

Veertien poliklinieken zitten er in medisch centrum Sionsberg, van cardiologie en dermatologie tot pijnbestrijding en urologie. Steeds meer daarvan worden bezet door artsen van MCL. Verder biedt Nij Smellinghe op het terrein van Sionsberg kaakchirurgie en kindergeneeskunde aan en is er een zelfstandige oogheelkundekliniek.

Daarbovenop verblijven nog eens veertien zorggerelateerde bedrijfjes in Sionsberg, waaronder een huisartsencentrum en een spoedapotheek.

Polikliniek 'met een plusje'

Een polikliniek met een plusje, wordt het medisch centrum intern genoemd. De splitsing tussen hoogcomplexe en laagcomplexe zorg bevalt momenteel goed in de regio. Het besef is aanwezig dat acute zorg, het 24 uur bemand houden van een operatiekamer en een intensive care, niet haalbaar is.

'De splitsing tussen hoog- en laagcomplexe zorg bevalt goed'

Toch mist er nog wat: eenvoudige spoedzorg. Min of meer door zorgverzekeraar De Friesland beloofd aan de regio, maar die is er nog steeds niet.

,,Dat ha wy noch wol nedich. In 24-oers húsartsepost”, zegt wethouder Pytsje de Graaf (FNP). Nu sluit de deur van Sionsberg om vijf uur. Niet handig met het oog op de vergrijzing in het krimpgebied, maar ook niet in verband met het groeiende toerisme, klinkt het vanuit de actiegroep Red de Sionsberg.

'Zorggelden eerlijker verdelen'

Bovendien zint het de wethouder niet dat Sionsberg geen deel uitmaakt van het Fries Zorglandschap, waarbinnen de vier volwaardige Friese ziekenhuizen en De Friesland verregaand samenwerken teneinde op termijn de medisch specialistische hulp in Friesland op peil te houden. ,,Dêr heart ús regio fansels ek by.” 

Met tien tot twintig bedden voor eenvoudige spoedzorg kan Sionsberg de andere ziekenhuizen ontlasten en kunnen geopereerde patiënten dichter bij huis herstellen, vult Igor Tulevski aan. De mede-eigenaar van Sionsberg denkt aan de oprichting van een wijkkliniek. ,,Wij hebben er de ruimte voor.” Hij vindt dat het nieuwe Sionsberg zijn bestaansrecht inmiddels wel bewezen heeft en dat het tijd wordt voor een eerlijker verdeling van de zorggelden. 

,,Onze poliklinieken krijgen nu net te weinig om van te leven en net genoeg om niet te stoppen”, zegt Tulevski. Dat klinkt dramatischer dan hij het bedoelt. Het medisch centrum draait goed, de verhoudingen met andere ziekenhuizen en de preferente zorgverzekeraar zijn misschien wel beter dan ooit. Maar doordat de duurdere diagnostiek in Sionsberg niet wordt gecompenseerd door de beter betaalde operaties, is de bekostiging soms lastig. ,,Nergens wordt zo’n knip gemaakt als in Dokkum.”

Van 30 naar 130 medewerkers

Van de 350 medewerkers die in het oude De Sionsberg werkten, waren er bij de doorstart nog dertig over. Nu zijn het er weer zo’n 130, schat Tulevski. Exacte cijfers over het ziekenhuis zijn moeilijk te achterhalen. De stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum, eigendom van bv’s van de andere twee eigenaren van Sionsberg, heeft vorig jaar opnieuw verlies gemaakt en de omzet is met een miljoen euro gedaald tot een kleine 9,2 miljoen euro. 

Maar het verlies van ruim zes ton is lager dan het verlies van ruim een miljoen euro in 2016 en de onderdelen van de andere twee eigenaren zorgen wel voor zwarte cijfers, zegt Tulevski. De eigenaren – DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland – waren beide ook betrokken bij de failliet gegane IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. De financiële belangen staan los van elkaar, waardoor er geen enkele zorg is voor een dergelijk scenario in Dokkum.

Zoeken naar betaalbare oplossing

De Friesland is na een moeizame start in 2015 vanwege een vertrouwensbreuk onder de patiënten tevreden over de rol die het nieuwe Sionsberg in Noordoost-Friesland speelt. Vooral over de innovatieve initiatieven Hartwacht en Longwacht, waarmee patiënten op afstand worden gemonitord, is de zorgverzekeraar erg enthousiast.

De zorgverzekeraar is nog steeds met Sionsberg en de huisartsen in gesprek om de eenvoudige spoedzorg uit te breiden, zegt woordvoerder Gerrie Riemersma. ,,Maar het is een lastige puzzel om in een relatief dunbevolkt gebied een betaalbare oplossing te vinden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Sionsberg
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct