Alleen Fries geld naar cultuursector als rijk ook meebetaalt

Kerstmusical Piter Pan in De Lawei in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

De provincie Fryslân wil een kwart miljoen euro in de Friese culturele sector steken. Dat geld geeft gedeputeerde Sietske Poepjes echter alleen uit als het rijk ook over de brug komt. Als voorwaarde stelt de provincie dat het geld niet alleen bedoeld moet zijn voor de grote jongens.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66, cultuur) maakte vorige maand 300 miljoen euro vrij voor de cultuursector. Het geld is bedoeld voor grote culturele instellingen om ,,de eerste maanden door te komen’’.

Volgens Poepjes moet er een ,,lykwichtiche ferdieling’’ komen over musea, podia en filmhuizen in het land. ,,Podia ha in wichtige funksje foar it yn stân hâlde fan leefberens yn ús provinsje’’, zegt Poepjes. Ze ziet dat het kabinet nu vooral geld uittrekt voor grote culturele instellingen in de Randstad.

Lees ook | Noordelijke theaters doen beroep op financiële steun provincies: ‘We willen door de crisis kúnnen komen’

Volgens het voornemen van Van Engelshoven krijgt de regio 30 miljoen euro, tien procent van het bedrag, om te verdelen. Poepjes wil graag invloed op die verdeling. Daar is nu nog geen duidelijkheid over. Poepjes wil ook kijken naar mensen die in de sector werken, bijvoorbeeld geluidstechnici en cameramensen. Die vallen op dit moment buiten de regeling van het kabinet. Ze wil pertinent voorkomen dat het kabinet het credo ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ toepast.

Poepjes stelt dat gemeenten ook wel willen kijken naar het steunen van de culturele sector. Zij stellen dezelfde voorwaarde als de provincie. Ze betalen alleen als het rijk ook meedoet. Eerder gaf de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al aan dat het bedrag van 30 miljoen voor regionale musea en andere culturele instellingen ,,volstrekt onvoldoende’’ is.