Alle beetjes: Kies de juiste planten

Kattenstaart. FOTO PIXABAY

Wie bijen, vlinders en andere insecten in zijn tuin tegemoet wil komen, kan zich beter niet laten verleiden door ‘kermiszaadmengsels’ die met een mooi bijenlogo in winkels liggen. ,,Het gaat niet alleen om knalkleuren’’, zegt Remco Ploeg (23), die twee jaar geleden in zijn stad de aanzet gaf tot de inrichting van de Idylle Waadhoeke, een insectenparadijsje van een hectare.

Wie: Remco Ploeg, Franeker.
Tip: help insecten met geschikt zaad én onkruid.

Beter is het eerst eens goed te kijken naar de plaats waar je wilt zaaien. Hoe is de bodem, wat is de grondsoort en welke vegetatie hoort bij dit gebied? Ploeg: ,,Dat vraagt wat studie, maar dan kom je uit bij planten waar de insecten die in je tuin voorkomen ook echt iets aan hebben.’’ Bij gespecialiseerde handelaren in biologische zaden zijn mengsels te koop die zijn afgestemd op grondsoort, voedselrijkdom en de bodemvochtigheid.

En dan nog gaat het niet alleen om uitbundige bloeiers. Vlinders zijn niet alleen uit op nectar, maar hebben net zo hard waardplanten nodig waarop ze eitjes kunnen afzetten en waarvan hun rupsen willen eten. ,,Veel mensen hebben liever geen brandnetels in hun tuin, maar daar zijn dagpauwoog en kleine vos juist mee geholpen.’’

,,Zo zijn planten die wij vaak als onkruid zien, juist heel waardevol. Probeer te accepteren dat het wat verwildert. Voor insecten en de biodiversiteit mag een tuin best een beetje rommelig zijn. Het is gratis en je hoeft er niks voor te doen.’’

Een praktijkvoorbeeld uit de tuin van zijn ouders: ,,Vervang een hortensia door koninginnekruid en kattenstaart en je ontdekt opeens bijensoorten die je nooit eerder hebt gezien. Het zijn kleine stukjes, maar alles met elkaar helpt het wel.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Alle beetjes