Vanuit de auto werd in Sint Jacobiparochie afscheid genomen van Piet Bakker.

Afscheid nemen in tijden van corona: een laatste groet aan Piet vanuit de auto

Vanuit de auto werd in Sint Jacobiparochie afscheid genomen van Piet Bakker. Foto: Catrinus van der Veen

Nu in tijden van corona begrafenissen en crematies in besloten kring plaatsvinden, ontstaan nieuwe afscheidsrituelen. Een erehaag in de straat of in een autostoet langs het kerkhof om buurman een laatste groet te brengen.

Het was een aangrijpend gezicht. Aan beide kanten van de weg stonden ze op anderhalve meter afstand van elkaar. Vrienden, buren, dorpsmaten, neven, collega’s. De rouwstoet reed stapvoets voorbij. Er werd geknikt, geklapt, gezwaaid. Een laatste groet naar hun dierbare die noodgedwongen in besloten kring werd begraven.

Gerrit de Vries, directeur en uitvaartbegeleider bij uitvaartzorg Jelsumerhof en uitvaartcentrum Noorderhof in Leeuwarden werd er zelf door geraakt hoe onlangs een gemeenschap afscheid nam van een geliefde dorpsgenoot. ,,Yndrukwekkend. Dan ryd je troch in haach fan minsken. Dy steane dêr allegear yn in lint lâns de dyk midden yn it lân. Se wolle der by wêze, mar dat kin net en dan bart it spontaan op dizze manier. Prachtig. Dat byld bliuwt op je netvlies ek by de famylje.”

Omdat het niet anders kan

In tijden dat corona ons niet in de greep houdt ontstaan nieuwe afscheidsrituelen. Omdat het niet anders kan. In andere omstandigheden zou het voorbeeld van De Vries een grote begrafenis zijn geweest. Dan zou de kerk vol zitten of het rouwcentrum uitpuilen met de mensen die nu langs de weg stonden. Maar door de strenge maatregelen om het besmettelijke virus te bedwingen zijn begrafenissen en crematies gebonden aan regels. Niet meer dan dertig aanwezigen, geen condoleance en koffietafel.

Het maakt dat binnen de regels spontaan andere afscheidsrituelen ontstaan. Een erehaag op gepaste afstand en zonder samenscholing daarna is daar een voorbeeld van. Of de oproep die de familie van de 76-jarige Piet eerder deze week in de krant zette. Die nodigt familie, vrienden en bekenden uit om achter hen aan te rijden in een stoet naar de begraafplaats om op die manier afscheid te nemen. Iedereen wordt daarbij verzocht om in de auto te blijven. ,,We denken dat Piet het fijn zou vinden dat iedereen, die nog een laatste groet wil geven, hier de gelegenheid voor krijgt”, meldt de familie in de advertentie.

Latere bijeenkomst

Bij Jelsumerhof zien ze dat mensen binnen de regels andere vormen bedenken. ,,Soks komt spontaan op, minsken wolle der dochs foar elkoar wêze.” Afscheidsplechtigheden worden ook uitgesteld. Dan vindt de crematie of begrafenis in besloten kring plaats, maar volgt later nog een bijeenkomst. ,,Vanwege de huidige maatschappelijke situatie willen wij familie en kennissen op een later moment de gelegenheid geven om herinneringen aan mem op te halen”, laat een familie vrijdag in de krant weten. ,,Mar”, zegt De Vries. ,,Je witte net hoelang as alle maatregelen duorje. Wannear kin san útsteld ôfskie plakfine, dat wit je net.”

Bij J.AE. de Boer Uitvaartverzorging in Sneek zien ze dat veel meer gebruik wordt gemaakt van de service om uitvaartdiensten via een livestream thuis vanachter een computer te volgen. Zo kunnen dierbaren het, zij het op afstand, toch meebeleven. ,,De famylje bepaalt wa’t meisjen kin troch in koade te jaan”, legt uitvaartbegeleider Johan Tolsma uit. Ook van het digitale condoleren wordt veelvuldig gebruik gemaakt sinds de coronaregels. ,,Minsken kinne sa dochs harren ferhael kwyt. Sa kinne se digitaal in earm om elkoar hinne lizze.”

menu