Actie tegen plastic in de Waddenzee

Natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en Waddenzeegemeenten gaan nauw samenwerken om plastic te weren in de Waddenzee.

Er is een plan met twaalf acties afgesproken. Ieder jaar komen er twee grote schoonmaakacties.

Naast It Fryske Gea zijn het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Noord-Hollands Landschap betrokken.

Langs de Waddenkust komen ‘jutbakken’, waar mensen afval in kwijt kunnen. Met vissers en afvalverwerkers wordt gesproken over het weren van plastic en het hergebruik van plastic.

FOTO: Bert Meerstra/Waddenunit