Ondanks het advies dat zorgcentra per bewoner één bezoeker per dag mogen ontvangen, houden acht Friese tehuizen tot nu toe vast aan het uitgangspunt van één bezoeker per week.

Het Outbreak Management Team spreekt van een zogenaamde ‘bezoekbubbel’, waarbij per bewoner wekelijks twee tot drie dezelfde personen op bezoek mogen komen met een maximum van één per dag.

De woonzorgcentra Leppehiem in Akkrum, Foswert in Ferwert en de zes tehuizen van zorgkoepel Liante – Riemsoord in Appelscha, De Lauwers en De Warrenhove in Drachten, Sinnehiem in Haulerwijk, Rikkingahof in Oosterwolde en Lycklama Stins in Wolvega – staan desondanks nog steeds maximaal één bezoeker per week toe.

Gezamenlijk regels aanscherpen

Na de uitbraak van de Britse coronavariant in een zorgcentrum in Surhuisterveen besloten de Friese Zorginstellingen, verenigd in het Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ), 14 januari gezamenlijk de regels twee weken lang aan te scherpen vanwege de opmars van deze variant.

Het uitgangspunt was dat voortaan minimaal één bezoeker per week mocht worden toegelaten. Daarbij bleef wel lokaal maatwerk mogelijk met als bovengrens maximaal één bezoeker per dag. Sindsdien zijn er in dat verband geen nieuwe afspraken gemaakt. De meeste zorginstellingen hanteren inmiddels weer het uitgangspunt van één bezoeker per cliënt per dag.

Cliëntenraad

Bestuurders mogen volgens voorzitter Berber Bijma van de Stichting Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ), alleen van het OMT-advies afwijken als de cliëntenraad akkoord is met een strengere aanpak.

Bij het RONAZ-besluit zijn deze raden volgens Bijma buitenspel gezet. Ze vindt dat veel cliëntenraden ook te weinig doen om de belangen van bewoners te behartigen. ,,De measte bewenners en famyljeleden binne ‘murw’ en hawwe gjin sin mear om te striden tsjin string belied, mar it is fansels in minne saak dat bestjoerders, sels yn hûzen dêr’t no gjin corona is, de besite noch sa bot beheine. En it is ek in minne saak dat kliënterieden net better opkomme foar de bewenners, mei alle gefolgen fan de lockdown fan it foarjier fan 2020 noch farsk yn ‘e holle.’’

'Het blijft elke keer een duivels dilemma'

Woordvoerder Dennis Brull van Liante bevestigt het strenge beleid. ,,Vanwege de opmars van de Britse coronavariant hebben we besloten de strengere bezoekregels langer aan te houden dan de aangegeven twee weken.’’ De regeling geldt in ieder geval nog tot en met dinsdag 23 februari voor zes locaties. De zevende, Sickenga-Oord in Wolvega, is zelfs helemaal voor bezoek gesloten omdat daar zestien bewoners en acht medewerkers positief getest zijn. ,,Die uitbraak toont maar weer aan hoe grillig het virus is.’’ Cliënten en contactpersonen hebben over het algemeen begrip voor het besluit, benadrukt Brul. ,,Maar het blijft elke keer een duivels dilemma.’’

De centrale cliëntenraad van Liante is, aldus voorzitter Albert Spaa, sinds de tweede coronagolf steeds nauw betrokken geweest bij de besluitvorming. Daarvoor zag de raad zich nogal eens geconfronteerd met besluiten waar ze niet in was gekend. ,,Als mosterd na de maaltijd. Dat was voor ons onacceptabel, maar tegenwoordig telt onze stem mee. Het is veel beter geworden.’’

Spaa staat achter de bezoekregeling. ,,Niemand gaat in de zorg aan de slag om mensen te belemmeren, maar aan de andere kant worden we voortdurend gewaarschuwd: wees voorzichtig. We nemen daarom het zekere voor het onzekere. Dan sluit je inderdaad mensen op, dat is zo, maar er is ook weer verruiming mogelijk als de vaccinatie goed van de grond is gekomen.’’

'Yn elts gefal hawwe wy it firus oant no ta reedlik yn bedwang hâlde kinnen'

Bestuurder Jan Douwe de Jong van Foswert was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. De cliëntenraad stapte in juni vorig jaar op vanwege onenigheid over destijds nog strengere coronaregels, maar inmiddels is er een nieuwe, met als voorzitter Piet Bremer. ,,Wy binne miskien string’’, zegt hij, ,,mar wy skamje ús der net foar. Yn elts gefal hawwe wy it firus oant no ta reedlik yn bedwang hâlde kinnen, wylst de slachtoffers op oare plakken stjerre as ratten.’’

Bremer vindt dat de cliëntenraad heel erg betrokken wordt bij het coronabeleid en hij benadrukt dat verreweg de meeste bewoners tevreden zijn. Bremer verwacht dat Foswert de regels binnenkort versoepelt.

Met ingang van volgende week wil Leppehiem weer dagelijks bezoek mogelijk maken, laat bestuurder Inge Scholing weten. ,,Maar ik moet nog wel even het fiat van de cliëntenraad hebben. Het is voor mij ondenkbaar om daaraan voorbij te gaan.’’ Leppehiem is inmiddels een week of drie (nagenoeg) besmettingsvrij. ,,Met de nodige alertheid kunnen we de regeling straks weer verruimen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus
Gezondheid
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct