Een woning aan de Nieuwstad in Burgum die Tytsjerksteradiel op het oog heeft als gemeentelijk monument.

Aanwijzing monumenten ondanks bezwaren van huiseigenaren

Een woning aan de Nieuwstad in Burgum die Tytsjerksteradiel op het oog heeft als gemeentelijk monument.

Veel eigenaren hebben er grote moeite mee, maar Tytsjerksteradiel werkt het plan om hun woningen als monumenten aan te wijzen verder uit.

Hogere kosten voor verbouwingen, waardedaling en simpelweg het gevoel dat ze niet meer de baas zijn over hun eigen huis. Insprekers uit Eastermar, Garyp en Burgum brachten donderdagavond deze zorgen naar voren bij de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

,,We vinden dat de gemeente ons het recht ontneemt om over onze eigen panden te beslissen’’, sprak Helena Tadema namens tien huizenbezitters uit Eastermar.

Eigenaren spreken van betutteling

Tytsjerksteradiel werkt al langere tijd aan beleid om monumentale panden te beschermen tegen eigenaren die slecht onderhoud plegen. Maar goedwillende bewoners van historisch waardevolle woningen hebben hierdoor het gevoel dat de gemeente hen niet vertrouwt. Zij vinden dat ze goed voor hun woning zorgen en dat extra regels hen alleen maar hinderen en niets opleveren.

,,Het is betutteling’’, zei Pieter van Kampen uit Burgum namens 29 eigenaren.

Coalitiepartijen voor aanwijzing monumenten

Hun pleidooien konden een meerderheid van de raad niet vermurwen. De PvdA zei de weerstand te begrijpen, maar desondanks vast te houden aan het voorgestelde beleid. ,,As wy dat net dogge, kinne wy ferkeard ûnderhâld net oanpakke’’, zei Rinze Eizema. Hij sprak tegen dat eigenaren niets meer over hun pand te zeggen hebben. ,,De eigner hâldt de rezjy.’’

Brant Knossen van het CDA stelde dat de communicatie over het onderwerp niet goed verlopen was. Maar ook zijn fractie was voor de aanwijzing van monumenten. Hij stelde voor het aantal te beperken tot de 150 panden die als ‘waardevol’ zijn aangemerkt.

Ook de FNP schaarde zich achter het verder uitwerken van het monumentenbeleid.

ChristenUnie twijfelt, rest oppositie tegen

Twijfel was er bij de ChristenUnie. Douwe Hooijenga vroeg zich af of er in een jaar tijd vooruitgang geboekt was in dit dossier. Zonder er subsidie bij te geven, zadelt de gemeente de eigenaren op met een administratieve last, waar niets tegenover staat, zo parafraseerde hij een inspreker. ,,It belied is noch net helder’’, concludeerde hij.

De andere oppositiepartijen VVD, GBT en GrienLinks spraken zich uit tegen het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Het onderhoud is bij de eigenaren in de beste handen, stelden zij.

Wethouder Schippers weet zich gesteund door raadsmeerderheid

Wethouder Geerling Schippers constateerde dat een meerderheid van de raad voor het aanwijzen van 150 monumenten was.

Tijdens informatieavonden hadden eigenaren opties ingebracht en Schippers proefde voldoende steun voor het opstellen van cultuurhistorisch erfgoedbeleid, versoepeling van regels en het bieden van aanvullende ondersteuning en het aanstellen van een vaste aanspreekpersoon bij de gemeente. Deze opties worden uitgewerkt in een raadsvoorstel.

Op verwijten van de VVD dat hij voorbijging aan een gebrek aan draagvlak bij de eigenaren zei Schippers dat er draagvlak was binnen de gemeenteraad en dat hij op basis daarvan verdergaat.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct