'Aantasting monumentaal station Leeuwarden'

Station Leeuwarden. GOOGLE STREET VIEW

Het monumentale uiterlijk van het Leeuwarder NS-station wordt te zwaar aangetast door de geplande aanpassing van het perron aan de Groninger zijde.

Dit hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie van Hûs en Hiem aan de gemeente laten weten in hun adviezen. Het Leeuwarder gemeentebestuur moet de verbouw nu heroverwegen. Dit kan leiden tot een vertraagde invoering van extra treinen op het spoor Leeuwarden-Groningen.

Deze spoorlijn wordt de komende jaren vernieuwd. De komst van langere treinen vergt aanpassing van de perrons, waarvoor verschillende oplossingen mogelijk zijn. De gemeenteraad sprak in 2014 zijn voorkeur uit voor een optie waarbij ‘sneltreinspoor' 8 onder de kap wordt doorgetrokken op het stationsterrein. Een deel van de kap moet dan wijken.

Lees meer in de Leeuwarder Courant van dinsdag.