Aantal vaarbewegingen Polderhoofdkanaal flink gekelderd

Polderhoofdkanaal bij Nij Beets. FOTO JILMER POSTMA

Het is dit jaar op het veelbesproken Polderhoofdkanaal veel minder druk geweest dan in 2017 en 2016. Er zijn maar 1277 bootjes geteld, een terugval van 33 procent.

Vorig jaar lag dat aantal veel hoger: 1911. Net als nu mocht er toen gevaren worden van half mei tot half september.

Twee jaar terug, toen het kanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop voor het eerst was opengesteld voor de pleziervaart, lag het cijfer op 1634. Maar de toegestane vaarperiode was toen in het voorseizoen zeven weken korter. Ooit is 5500 boten als doel genoemd.

Brugstoringen

Vooral voor 1 juli was de terugval groot: van 523 vorig jaar naar 107 in 2018. De gemeente Opsterland verstrekte de cijfers deze week op verzoek van deze krant. ,,Een oorzaak is lastig te geven. Er is geen onderzoek gedaan’’, zegt woordvoerder Yolanda Iedema.

Een mogelijke verklaring is dat er in het voorseizoen klachten waren over storingen bij de brug in de Prikkewei. Maar volgens de gemeente waren er hooguit tien klachten. Plaatselijk Belang Nij Beets heeft die bij Opsterland gemeld, zegt Iedema. Vanaf 30 juli is een brugwachter ingezet.

Volgens de gemeente is er ook op de Turfroute minder gevaren. Dit jaar zijn 918 vaartuigen geteld, vorig jaar 1083.

Handhaving

In een interview met deze krant toont wethouder Rob Jonkman zich verrast door de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland , twee weken terug, over de natuurcompensatie voor het Polderhoofdkanaal. Volgens de rechtbank is die niet volledig uitgevoerd. De provincie had daarom moeten handhaven.

Jonkman is verrast omdat in een eerder stadium de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (namens de landelijke overheid) en de provincie geen reden zagen tot handhaving.

Overigens is een groot deel van de uitvoering in een overeenkomst uit 2012 door Opsterland overgedragen aan de provincie. Die wilde dat graag, zegt Jonkman. Dat betekent dat de provincie nu mogelijk handhavingsacties tegen zichzelf moet beginnen