50PLUS-commissielid Provinciale Staten stapt op

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

50PLUS-commissielid Gerard Timmerman in de Provinciale Staten heeft zijn commissielidmaatschap opgezegd.

Timmerman stond op plek twee op de kandidatenlijst van de partij.

Als reden voor zijn vertrek noemt Timmerman dat hij zich binnen de fractie wat betreft de agrarische onderwerpen onvoldoende gehoord heeft gevoeld.

Zo waren er verschillen van mening over de geitenstop en recent over het onteigenen van boerengrond. „Ik had verwacht dat de fractie bij de agrarische onderwerpen wat vaker mijn persoonlijke mening had ondersteund”, aldus Timmerman.