50 jaar geleden: Zelfbedieningsbrug constant open

Over het Slingerrak tussen Sneek en Joure zal ten behoeve van de watersport een electrische zelfbedieningsbrug worden gebouwd.

De brug is ontworpen door de Provinciale Waterstaat, die van plan is dit systeem ook op andere plaatsen toe te passen o.a. over de Goïngahuistersloot. De brug zal constant open staan voor het waterverkeer. Het wegverkeer moet de brug bedienen. De brug wordt gebouwd in de ruilverkaveling Hommerts-Oppenhuizen — die nog niet gestemd is — en zij dient ter ontsluiting van enkele boerderijen, die nu alleen over water te bereiken zijn. Aan weerszijden van de zelfbedieningsbrug komt een bedieningspaneel met drie knoppen: „brug neer”; „brug omhoog” en „stop”.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.