50 jaar geleden: Waterskiën bij Oostmahorn

FOTO LC

De Friese Buitenboordmotoren Club (FBC) wil bij Oostmahorn een nationaal waterskicentrum inrichten.

Volgens het plan wordt ten zuiden van de voormalige veerbootsteiger een kampeerterrein aangelegd van circa zeven hectare, gesitueerd tussen de Lauwersmeerdijk en de Nieuwe Vaart. Langs ongeveer drie kilometer oever zou een stuk van het Lauwersmeer moeten worden afgebakend voor de snelvarende boten. Bij het kampeerterrein dat uiteindelijk plaats moet bieden aan 300 tot 400 caravans of tenten, komen een clubhuis, een haventje, toiletgelegenheden, e.d. Wanneer de besprekingen met Rijkswaterstaat, de Dienst IJsselmeerpolders en de gemeente Oostdongeradeel naar wens verlopen, kan volgend seizoen al een begin worden gemaakt met de uitvoering van de plannen. Men verwacht dat het verzoek om gebruik te mogen maken van de oude steiger in elk geval wel zal worden ingewilligd. De FBC is met haar plan gekomen, omdat in Friesland nergens de mogelijkheid bestaat in georganiseerd verband het waterskiën te beoefenen. De snelle boten worden overal geweerd; op bepaalde tijden mag men harder varen dan de toegestane snelheid van 9 km per uur op een aantal meren in Friesland. Op de Kromme Grouw bij Irnsum mag de club regelmatig trainen, maar (dure) walaccommodaties op te bouwen is niet rendabel genoeg. Voor de uitvoering van de plannen bij Oostmahorn zal worden getracht investeerders te vinden.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.