50 jaar geleden: Verpleegsters en militairen steken Wad over

FOTO LC

Buiten het wadloopprogramma om van de VVV Westdongeradeel hebben vanochtend dertig verpleegsters en broeders van het stadsziekenhuis en 21 militairen van de vliegbasis te Leeuwarden een geslaagde overtocht gemaakt van de Friese kust naar Ameland.

Om half zeven vertrok het gezelschap van het nieuw aangelegde gedeelte aan het uiteinde van de pier te Holwerd. Half negen bereikten de wadlopers en wadloopsters Ameland. De gidsen Bouma en Keekstra van de VVV Westdongeradeel (in Ternaard) hadden de leiding van de oversteek. Vroeger was het niet mogelijk van de pier af een oversteek te maken, dan was het vertrekpunt ter hoogte van Visbuurt of het Schoot benoorden Ternaard. Sinds verleden jaar is de situatie bij de pier zo verbeterd door de stroming, dat hier vandaan van wal kan werden gestoken, tenminste als men leiders heeft, die de juiste route kennen. Anders is het levensgevaarlijk.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.