50 jaar geleden: Taxibedrijven werken samen

FOTO LC

Met ingang van 1 juli aanstaande brengen drie Leeuwarder taxi-ondernemingen hun bedrijven in een taxicentrale. Deze treedt op onder de naam ‘Coöperatieve Vereniging Taxi-Telefooncentrale u.a.’ kortweg ‘Leeuwarder Taxicentrale’.

Alle auto’s van de Lijstertax, de Zilvertax en de Citax komen in een soort ‘pool’ en worden gedirigeerd vanuit één centrale. Die wordt gevestigd in de Van Swietenstraat, in de garage van de huidige Zilvertax. Hoewel de namen van de deelnemende bedrijven verdwijnen, behoudt ieder wel, althans in eerste instantie, volledig zijn zelfstandigheid. Iedere deelnemer houdt de zorg voor zijn eigen wagenpark.

Door het samengaan in de taxicentrale wordt de coöperatie met 21 auto’s veruit de grootste taxi-ondernemer in Leeuwarden. Zonder dat daarvoor een nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd mag het aantal auto’s nog met vier worden opgevoerd. De voor Friesland unieke operatie heeft volgens de voorzitter vooral voor de klanten, maar ook voor de ondernemers en hun personeel, alleen maar voordelen.

Door de grote hoeveelheid materiaal en personeelsleden hoeft men vrijwel nooit meer op een taxi te wachten; de standplaatsen bij het station kunnen frequenter worden bezet; er komen meer mogelijkheden voor het uitvoeren van trouwritten; doordat efficiënter wordt gewerkt kan een tariefsverhoging achterwege blijven; de taxi’s rijden minder ‘lege kilometers’; het personeel krijgt (als eerste in Nederland) een vijfdaagse werkweek.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.