50 jaar geleden: Stavering radikael fornije

Woansdei 5 juny sille de learkrêften, dy’t les yn it Frysk jowe, in protestgearkomste hâlde yn hotel Hanenburg.

It protest giet tsjin de stadige gong fan saken mei de staveringsfornijing. Fierwei it greatste part fan de ûnderwizers dy’t Frysk jowe, binne foar in fiergeande staveringsforienfâldiging. De ûnderwizers fine, dat de saneamde Brede Kommisje mar ris mei resultaten op tafel komme moat. En dan leafst resultaten, dy’t yn ien klap in ein meitsje oan de swierrichheden, dy’t de stavering fan it Frysk fan it bigjin ôf oan mei him brocht hat. (Friese Koerier, 31 mei 1968)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw geleden. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl of voor de Friese Koerier naar www.delpher.nl.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement