50 jaar geleden: Onrust op stikstofmarkt

FOTO LC

Op de Nederlandse markt voor kunstmest en in het bijzonder van kalkammonsalpeter (stikstof) is een verwarde situatie ontstaan.

Import van kalkammon o.a. door de CAF in Leeuwarden hebben het stikstofkartel van de vier producenten op losse schroeven gezet. Om de markt weer vast in handen te krijgen hebben de producenten de prijs voor kalkammon verlaagd tot 18,45 gulden per 100 kg, een verlaging met ƒ 1,80 per 100 kg. Met deze verlaging hoopt het stikstofkartel de importen uit België te stoppen. De prijsverlaging zou slechts tot het einde van deze maand gelden en betrekking hebben op de stikstof, die na 8 juni is afgeleverd. De Cebecocoöperaties hebben besloten dit prijsvoordeel uit te strijken over alle sinds 1 oktober 1960 afgeleverde kunstmest hetgeen een prijsverlaging achteraf van 50 cent per 100 kg betekent. De CAF besloot bovendien de prijsverlaging van juni volledig aan de afnemers door te geven.

De wereldmarktprijzen voor stikstof liggen als gevolg van overproduktie aanmerkelijk beneden het Nederlandse prijspeil. Van de totale Nederlandse produktie wordt ongeveer 30 procent op de binnenlandse markt afgezet. De vier producenten (Mekog, Staatsmijnen, Sluiskil en de nieuwe Esso-fabriek in de Rijnmond) bundelen hun verkoop via het Centraal Stikstofverkoopkantoor. Zij hadden praktisch een monopolie in Nederland.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.