50 jaar geleden: Licht aan voor verkeerstelling

FOTO LC

Op 9 en 10 juni wordt een begin gemaakt met een nieuwe verkeerstelling in Leeuwarden. Op die dagen namelijk zal men op het rondweg-traject Oostergoplein-Europaplein een bord vinden met het opschrift „s.v.p. ontsteekt uw groot licht” en aan het eind „dank voor uw medewerking.”

Tellers zullen nagaan hoeveel van degenen, die dat grote licht voeren het gehele traject werkelijk afleggen. Is er een verschil in telling tussen start en finish, dan betekent dat, dat automobilisten tussentijds de rondweg hebben verlaten. Deze waarneming hoort bij het onderzoek groene golfregeling. Op 23 en 24 juni komt het traject Vrijheidsplein-Hoeksterend aan de beurt en op 30 juni en 1 juli het traject Vrijheidsplein-Europaplein.

Oplettende stadsbewoners zullen bij bepaalde kruisingen ook de „slangen” over de helft van het wegdek hebben zien liggen. Via die „slangen,” verbonden aam opnamekastjes wordt het verkeer geteld. Aan deze telling wordt nog een visueel onderzoek vastgeknoopt inzake het afslaande en doorgaande verkeer. Men hoopt op deze manier de toekomstige verkeersafwikkeling min of meer te kunnen voorspellen. Uit het advies van het genoemde ingenieursbureau zal moeten blijken, of de gemeente op nog meer punten in de stad tot het plaatsen van verkeerslichteninstallaties zal moeten overgaan teneinde de verkeersveiligheid op peil te houden.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.