50 jaar geleden: ANWB bezorgd over centrale

FOTO LC

De ANWB en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond hebben nogmaals In een brief aan de leden van de Provinciale Staten van Friesland uiting gegeven aan hun „ernstige bezorgdheid over de verreikende consequenties van de bouw van een electrische centrale op de noordelijke oever van het Bergumermeer voor het karakter en de kwaliteit van het Friese merengebied.”

De beide organisaties wijzen erop dat de Eemscentrale al op 1 december 1975 in bedrijf zal zijn. De PEB-centrale bij Bergum kan moeilijk eerder klaar zijn. Door de plannen voor een 220 kV ringleiding, aldus de briefschrijvers, is de centrale bij Bergum niet meer zo urgent en is er tijd om een andere bouwplaats in Friesland te zoeken.

De Provincie heeft opnieuw een nota over de PEB-centrale laten verschijnen. Gedeputeerde Staten vrezen, dat door de handelwijze van de raad van Tietjerksteradeel de bouw van de centrale in gevaar komt.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.