27 besmette bewoners en 31 positief geteste medewerkers: woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker was een heuse coronabrandhaard

xx Foto: niels de vries

Het coronavirus is voorlopig op zijn retour. Naar nu blijkt, is het Franeker woonzorgcentrum Saxenoord het zwaarst getroffen in heel Noord-Nederland. De uitbraak werd echter voor de buitenwereld stilgehouden.

27 van de 87 bewoners en 31 van de ruim 200 medewerkers van Saxenoord liepen volgens zorgorganisatie Patyna tussen 7 april en 15 mei het coronavirus op. Vijf positief geteste bewoners zijn overleden, nog eens vier bewoners die niet zijn getest, maar van wie wel een vermoeden van corona is, zijn eveneens overleden.

,,De corona-uitbraak heeft veel met bewoners, familieleden en medewerkers van Saxenoord gedaan. Ze hebben afscheid moeten nemen van dierbaren. Dit voelt hartverscheurend en deze periode zal ook voor altijd bij ons blijven. We vergeten het niet”, laat woordvoerder Esther Larooi via een mail weten.

Begin april werd in heel Nederland steeds duidelijker dat het coronavirus vooral toesloeg in verpleeghuizen en woonzorgcentra. In meer dan één op de drie instellingen waren toen al meldingen over het longvirus gedaan, meldde het RIVM. In Friesland was bekend dat het virus hard had toegeslagen in de Flecke in Joure, in Beuckelaer in Sint Annaparochie en in De Warrenhove in Drachten, maar de uitbraak in Saxenoord kent voor zover bekend zijn gelijke niet in het Noorden. Dat valt op te maken uit vertrouwelijke statistieken van vastgestelde besmettingen per postcodegebied.

GGD: wij hadden dit graag willen vertellen

GGD Fryslân laat weten graag eerder feitelijk over de situatie in Saxenoord te hebben willen informeren. ,,Maar deze verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de zorgaanbieder”, zegt woordvoerder Marcel de Jong.

Patyna wilde niet praten

Zorggroep Patyna, de koepel waaronder Saxenoord valt, wilde lang geen feitelijke mededelingen doen over wat er in Franeker aan de hand was.

De koepel zegt familie, vrijwilligers, medewerkers en betrokkenen te hebben geïnformeerd. Toen de Leeuwarder Courant daar half april naar informeerde werd dit bevestigd, maar aantallen wilde de koepel niet noemen, onder het mom dat dit elke dag weer anders kon zijn.

Eind april vertelde bewoner Louis Wijman tegen Omrop Fryslân dat het steeds stiller werd op de verdieping. Het maakt eenzamer, zei hij. „Dat komt hard aan. We hebben ook een clubje mensen met wie we eten en koffiedrinken, maar daar is ook een aantal van overleden. Dat is niet makkelijk.”

Nu is Patyna over de mail wel open. Van de ruim dertig locaties in het westen en noorden van Friesland zijn behalve in Saxenoord en in de Flecke in Joure ook in het Dr. Wumkeshûs in Sneek mensen besmet geweest met het coronavirus.

Medewerker bron van besmetting

Het vermoeden is dat in Saxenoord een medewerker de bron is van de besmetting. Sinds twee weken zijn er geen mensen meer positief getest. Na de eerste positief geteste bewoners zijn tal van maatregelen genomen, meldt Patyna. Onder meer voldoende bescher- mingsmaterialen, voldoende testcapaciteit voor bewoners en personeel zodra dit beschikbaar werd gesteld, extra inzet van personeel, extra aandacht voor eten en drinken en extra ondersteuning van een psycholoog en geestelijk verzorger voor bewoners als familie en medewerkers.

Patyna laat sinds maandag volgens de landelijke richtlijnen onder strenge voorwaarden weer bezoek toe. Er is geen vrije bezoekersinloop, en er is maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Ook in de Flecke, het Dr. Wumkeshûs en in Saxenoord is bezoek onder deze voorwaarden weer welkom. In Saxenoord is dat vanaf zaterdag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus