100 jaar geleden: Vreugde om boomen

FOTO LC

Franeker, 6 Juni. Als er één vernietiging van een raadsbesluit door Ged. Staten naar den zin van belanghebbenden is geweest, dan is het zeker die, waarbij de goedkeuring is onthouden tot het op stam verkoopen en laten rooien van ongeveer 150 binnen de stad staande boomen.

Zaterdagmorgen toch werd uit bijna alle woningen op het Noord de nationale driekleur uitgestoken, om uiting te geven aan de vreugde, wat een echt feestelijk aanzien aan die straat gaf. Het plan tot een optocht met muziek door de stad moest worden opgegeven, wijl hiervoor de vereischte toestemming niet was verkregen. (Leeuwarder Courant, 7 juni 1920)

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.