100 jaar geleden: 'Naar hooger sfeeren'

FOTO LC

Weet men, dat het vandaag een zeer bizondere dag is voor Leeuwarden? De eigenlijke vliegmaand is begonnen!


Vanmiddag om 3 uur hebben de eerste passagiers zich in het luchtruim gewaagd , vanmiddag hebben reeds eenige Leeuwarders hun penningske geofferd in ruil voor de nieuwe sensatie, voor het genot van zich een oogenblik „naar hooger sferen” te begeven! En dat genot, en die sensatie, geachte lezer, is iets, dat men niet gauw vergeet.

Men krijgt een dikke jas aan, een met bont gevoerd kapje op, benevens een dikke vliegbril. Nog bovendien een warme sjaal mee te nemen kan geen kwaad. Want ’t is boven erg koud, vooral als men hoog gaat. En dan klimt men in de klaarstaande machine, die al als een razende staat te puffen en te ratelen. Geen gevaar bij! Geen naar gevoel, zelfs geen gevoel dat men stijgt, alleen een geweldige luchtdruk overal om je heen, een suizende wind tegen je ooren, dwars door de bontgevoerde kap, en vóór je het oorverdoovend geweld van de machine! En als je na een paar seconden het waagt, eens schichtig over boord te gluren.... zie je de groene weiden, die bliksemsnel wegzinken, diep, heel diep weg!

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.