100 jaar geleden: Modemagazijn te hoog

FOTO LC

De opbouw van bet modemagazijn-van der Linden aan de Nieuwestad had aanleiding gegeven tot eene procedure.

De procedure was ingesteld door een naastleger, die met een beroep op een acte van het jaar 1776 betoogde dat de opbouw ten onrechte hooger was geschied dan het ,,Gouden Wagentje” oorspronkelijk was en de gedeeltelijke afbraak had gevorderd van het nieuw gebouwde.

De rechtbank heeft heden vonnis gewezen en op grond de overweging dat er geen verbod bestond om hooger te bouwen, de vordering van den naastleger afgewezen. (Leeuwarder Courant, 5 juli 1920)

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.